Hoe schrijf ik een student in voor een vak - via student zoeken?

Meestal schrijven studenten zichzelf in voor een vak (Osiris gebruikt het woord ‘Cursus’), maar soms lukt dat niet. Dat kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld:

  • de inschrijfdeadline is al verstreken;
  • de student wil meer dan de toegestane 15 ECTS aan vakken in een periode volgen (volg dan deze handleiding tot en met stap 9 en zie daarna de handleiding Hoe schrijf ik een student, die meer dan 15 ECTS in een periode wil doen, in voor een vak?
  • de student staat niet op de juiste manier ingeschreven voor een studie bijvoorbeeld omdat het collegegeld niet betaald is (mocht je dit vermoeden, check dit dan door de student te zoeken via Student Zoeken, stap 4 van deze handleiding).

Na toestemming van de vakcoördinator, kan het secretariaat (of een vakcoördinator met Osiris-Basisrechten) een student die niet is aangemeld voor een cursus, alsnog op de deelnemerslijst plaatsen, zelfs als de inschrijfdeadline voor de student is verstreken. Voordeel is dat student dan automatisch toegang krijgt tot de Brightspace omgeving van deze cursus.

Meer weten over de regels omtrent inschrijven en uitschrijven? Lees Regels, richtlijnen, deadlines, veelvoorkomende problemen bij in- & uitschrijven

Deze handleiding beschrijft hoe je een student inschrijft voor een vak. We beschrijven hier de methode, zoeken via studentgegevens. Wil je meer studenten tegelijk toevoegen, gebruik dan de handleiding “Hoe schrijf ik een groep studenten tegelijk in voor een vak?”.

Startscherm

1. Klik op Student > Student > Studentgegevens
of vul in menubalk ga naar menu "2.1" in en druk op enter.

Selecteer de student

2. Vul onder Personalia (aan de linkerkant) in het zoekveld Studentnummer een studentnummer in of vul een achternaam in, in het zoekveld Achternaam (zonder diakriet). Vul de achternaam in zonder voorvoegsel(s)

NB. Zonder diakriet betekent het teken, dat boven of onder een letter staat, bedoeld (bv é, ë, ñ, ç).

3. Klik op Zoeken

TIP: Via de optie Uitgebreid zoeken zijn meerdere selectiefilters beschikbaar.

4. Als je op studentnummer zoekt, komt er één student tevoorschijn

NB. Als je op achternaam zoekt, kunnen er meerdere studenten met dezelfde naam tevoorschijn komen.

5. Klik op het pijltje dat voor het studentnummer staat van de student die je wilt toevoegen

NOTE: De personalia van de student verschijnen. Gebruik het telefoonnummer alleen als het nodig is voor het welzijn van de student.
TIP: Heb je de verkeerde persoon, ga dan terug via Terug naar overzicht.

Selecteer de cursus

6. Klik aan de linkerkant van het scherm onder Inschrijven onderwijs op Cursussen en toetsen

NOTE: Alle cursussen, waar de student voor ingeschreven staat, zijn zichtbaar. Let op dat je NIET per ongeluk een vak verwijdert!

7. Klik op het groene plusje bij Overzicht inschrijvingen om een nieuwe inschrijving toe te voegen

8. Vul het Collegejaar in

NB. Voor collegejaar 2020/2021 vul je 2020 in.
NB. Osiris gaat pas op zoek naar de cursus, en herkent de code pas, als Collegejaar is ingevuld. Dit is omdat cursussen in Osiris aan collegejaren zijn gekoppeld.

9. Vul de vakcode bij Cursus in en selecteer de juist periode.
of vul de drie-letterige cursuscode in en selecteer je vak uit het menu dat verschijnt
of zoek een cursus op via het vergrootglas bij Cursus en klik op OK. Daar kun je zoeken op vakcode of eerste deel van de naam van het vak.

NB. Inschrijven voor staat standaard op Cursus, daarmee wordt de student automatisch voor het vak én het tentamen aangemeld.

10. Negeer de onderste vier velden in dit scherm, vul daar nooit iets in

11. Klik op Volgende >

NOTE: De werkvorm en de toets zijn automatisch aangevinkt (laat dit zo staan).

12. Klik op de zwarte knop Inschrijven om de inschrijving van de student te voltooien

NOTE: De student staat nu ingeschreven. In de grijze statusbalk verschijnt de melding gegeven dat de actie succesvol is uitgevoerd. Het knopje Opslaan kan genegeerd worden.
NOTE: De cursus kun je terugvinden in de weergegeven tabel.

De student krijgt nu automatisch een mail dat hij is ingeschreven voor deze cursus.

Mocht er een foutmelding verschijnen, kijk dan of het tweede of derde scenario uit de inleiding van toepassing is.