Education SupportOsirisOsiris voor SecretariatenIN-EN UITSCHRIJVEN: Cursus(vak), Toets(examen), WachtlijstHoe schrijf ik een student in voor een tentamen – via student zoeken?

Hoe schrijf ik een student in voor een tentamen – via student zoeken?

Studenten schrijven zichzelf voor de aanvang van de tentamenperiode in voor een tentamen (Osiris gebruikt het woord ‘Toets’). Zij dienen dit op tijd te doen (zie voor de deadlines: website Agenda & Kalender Academisch jaar). Als een student zichzelf niet kan inschrijven, bijvoorbeeld omdat de inschrijftermijn is verlopen, dan kan het secretariaat in Osiris Basis een student alsnog toevoegen, na goedkeuring van de vakcoördinator. Na deze inschrijving krijgt de student automatisch toegang tot de lesmaterialen op Brightspace.

Meer weten over de regels omtrent inschrijven en uitschrijven? Lees Regels, richtlijnen, deadlines, veelvoorkomende problemen bij in- & uitschrijven

Deze handleiding beschrijft hoe een individuele student voor een tentamen (toets) aangemeld kan worden. Je kunt hiermee een student ook aanmelden voor een herkansing in februari (RESIT1) of augustus (RESIT2).

Startscherm

1. Klik op Student > Student > Studentgegevens
of vul in menubalk ga naar menu "2.1" in en druk op enter

Selecteer de student

2. Vul onder Personalia (aan de linkerkant) in het zoekveld Studentnummer een studentnummer in
of vul de achternaam in, achter het zoekveld Achternaam (zonder diakriet). Vul de achternaam in zonder voorvoegsel(s)

NB. Met diakriet wordt het teken, dat boven of onder een letter staat, bedoeld (bv é, ë, ñ, ç).

3. Klik op Zoeken

TIP: Via de optie Uitgebreid zoeken zijn meerdere selectiefilters beschikbaar.

4. Als je op studentnummer zoekt komt er één student tevoorschijn

NB. Als je op achternaam zoekt, kunnen er meerdere studenten met dezelfde naam tevoorschijn komen.

5. Klik op het pijltje dat voor het studentnummer staat van de student die je wilt toevoegen

NOTE: De personalia van de student verschijnen, in verband met  AVG wetgeving is veel persoonsinformatie verborgen. Gebruik het telefoonnummer alleen als het nodig is voor het welzijn van de student.
TIP: Heb je op de verkeerde naam geklikt, of wil je toch iemand anders zoeken, ga dan terug via Terug naar overzicht.

Selecteer de toets

6. Klik aan de linkerkant van het scherm onder Inschrijven onderwijs op Cursussen en toetsen

NOTE: Alle cursussen, waar de student voor ingeschreven staat, zijn zichtbaar. Let op dat je NIET per ongeluk een vak van de student verwijdert! 

7. Klik op het groene plusje bij Overzicht inschrijvingen om een student in te schrijven voor de toets

8. Kies onder CursusinschrijvingSelecteer cursus, bij Inschrijven voor: Toets (standaard staat deze op Cursus!)

9. Vul het Collegejaar en de Cursus code in
of vul de drie-letterige cursuscode in en selecteer je vak uit het menu dat verschijnt,
of zoek een cursus op via het vergrootglas bij Cursus en klik op OK. Daar kun je zoeken op cursus code of eerste deel van de naam van de cursus.

NOTE: Kies van de cursus het juiste aanvangsblok (periode) als er meerdere opties verschijnen.

NB. Voor collegejaar 2020/2021 vul je 2020 in.
NB. Let op dat als Inschrijven voor op Cursus staat, de student automatisch voor het vak én het tentamen aangemeld wordt.
NB. Osiris gaat pas op zoek naar de cursus, en herkent de code pas, als het Collegejaar is ingevuld. In Osiris zijn cursussen namelijk aan collegejaren gekoppeld.

10. Negeer de onderste vier velden in dit scherm
11. Klik op Volgende >

12. Vink de toets aan waarvoor je de student wilt inschrijven
13. Klik op de zwarte knop Inschrijven om de inschrijving van de student te voltooien

 

NOTE: De student staat nu ingeschreven. In de grijze statusbalk verschijnt de melding dat de actie succesvol is uitgevoerd. De cursus kun je terugvinden in het Overzicht inschrijvingen.

NB. De student krijgt nu automatisch een bevestigingsmail van inschrijving voor deze toets en heeft toegang tot lesmaterialen in Brightspace.

14. Soms verschijnt een Mutatieverslag Toets inschrijven: ‘Waarschuwing: TENTAMEN: Cursus komt niet voor in het examenprogramma van de student’.
Klik op Negeer waarschuwingen

Vastleggen resultaat toets

Als de toets al is gedaan kan direct het cijfer worden ingevoerd; zo niet dan kan dit later gedaan worden.

15. Klik op Toetsresultaten, kies de juiste cursus en voer direct het cijfer voor deze toets in

16. Kies Opslaan en Actie: Vaststellen