Education SupportOsirisOsiris voor SecretariatenIN-EN UITSCHRIJVEN: Cursus(vak), Toets(examen), WachtlijstHoe schrijf ik een student uit voor een vak én tentamen - via student zoeken?

Hoe schrijf ik een student uit voor een vak én tentamen - via student zoeken?

Studenten kunnen tijdens het volgen van een vak besluiten (om wat voor reden dan ook) dat ze het vak niet meer willen volgen. Ze kunnen zichzelf uitschrijven of een verzoek indienen om uitgeschreven te worden en zich daarmee ook terugtrekken voor het tentamen.  

In Osiris Basis kan de student uitgeschreven worden voor het tentamen tot de deadline voor tentameninschrijvingen: Die is voor de lange periodes (1, 2, 5 & 6) het eind van week 3 (middernacht van zondag op maandag) en voor de korte periodes (3 & 4) het eind van week 2 (middernacht van zondag op maandag)  (let op: dus niet langer dan de student het zelf kan doen). We schrijven een student eigenlijk nooit uit voor een tentamen, alleen als het nodig is om voorzieningen toe te kennen. Hoe voeg ik een voorziening toe aan een student voor een vak? (na apr. 2021)

LET OP, het uitschrijven voor een toets kan een student ZELF tot de deadline voor tentameninschrijvingen:
Die is voor de lange periodes (1, 2, 5 & 6) het eind van week 3 (middernacht van zondag op maandag) en voor de korte periodes (3 & 4) het eind van week 2 (middernacht van zondag op maandag). Het secretariaat kan dat ook, maar mag de student alleen uitschrijven als voldaan wordt aan de volgende twee voorwaarden:

  1. De student meldt zich af vóór de deadline voor tentameninschrijvingen
    (let op: dus niet langer dan dat de student het zelf ook kan)
    en
  2. De student heeft nog geen enkel deel van het officiële assessment afgerond
    (bijvoorbeeld een verslag ingeleverd of een practicum volledig afgerond)

Wordt NIET aan deze twee voorwaarden voldaan, dan voer je een NOGRADE of INCOMPL in. Zie hieronder.

Waarom is dit heel belangrijk:
Als niet aan alle twee de voorwaarden voldaan wordt, dan heeft de student aantoonbaar onderwijs genoten. Dan mag hij niet meer uitgeschreven worden, omdat dat in strijd is met de wetgeving omtrent de Harde Knip (BSc vóór MSc afronden).

Wanneer aantoonbaar onderwijs is genoten (zie definitie hierboven) dien je een NOGRADE of INCOMPL in te voeren en mag de student dus niet voor het vak of tentamen uitgeschreven worden. Als de student nog geen verplichte onderdelen heeft gedaan (bv. een opdracht of het practicum heeft afgerond), of deelcijfers heeft gehaald, krijgt de student NOGRADE (geen vergoeding LSG). In andere gevallen moet er een INCOMPL (wel vergoeding LSG) worden ingevoerd als resultaat (zie ook:Hoe gebruik ik cijfercodes? ).

Het terugtrekken uit een vak kan alleen in Osiris Basis verwerkt worden, uiteraard in overeenstemming met de vakcoördinator.

Lees verdere achtergrond in: Regels, richtlijnen, deadlines, veelvoorkomende problemen bij in- & uitschrijven

Deze handleiding beschrijft hoe je een student kunt uitschrijven voor een vak én tentamen, die voldoet aan de twee voorwaarden van uitschrijven.

En nogmaals, de student kan het dan ook zelf doen

Startscherm

1. Klik op Student > Student > Studentgegevens
of vul in menubalk ga naar menu “2.1” in en druk op enter

Selecteer de student

2. Vul onder Personalia (aan de linkerkant) in het zoekveld Studentnummer een studentnummer in
of vul een achternaam in, in het zoekveld Achternaam (zonder diakriet). Vul de achternaam in zonder voorvoegsel(s)

NB. Met diakriet wordt het teken, dat boven of onder een letter staat, bedoeld (bv é, ë, ñ, ç).

3. Klik op Zoeken

TIPVia de optie Uitgebreid zoeken zijn meer selectiefilters beschikbaar.

4. Als je op het Studentnummer zoekt komt er één student tevoorschijn

NB. Als je op Achternaam zoekt kunnen er meerdere studenten met dezelfde achternaam tevoorschijn komen.

5. Klik op het zwarte pijltje voor het studentnummer

NOTE: De personalia van de student verschijnen, door de AVG wetgeving is veel informatie verborgen. Gebruik het telefoonnummer alleen als het nodig is voor het welzijn van de student.
TIP: Heb je op de verkeerde naam geklikt, of wil je toch iemand anders zoeken, ga dan terug via Terug naar overzicht.

Selecteer de cursus

6. Klik aan de linkerkant van het scherm onder Inschrijven onderwijs op Cursussen en toetsen

NOTE: Alle cursussen, waar de student voor ingeschreven staat, zijn zichtbaar onder De student heeft een inschrijving voor de volgende cursussen. Let op dat je NIET per ongeluk het verkeerde vak verwijdert!

7. Klik op de cursuscode of cursusnaam waarvoor je de student wilt uitschrijven, deze regel wordt groen

NB. Klik NIET op het pijltje VOOR de cursus!

8. Klik op het zwarte kruisje bovenaan het veld om de inschrijving te verwijderen

Laatste check: weet je zeker dat de student uitgeschreven mag worden? Zie intro van deze handleiding of Regels, richtlijnen, deadlines, veelvoorkomende problemen bij in- & uitschrijven

9. Er verschijnt een waarschuwing Weet u zeker dat u de geselecteerde rijen (1) wilt verwijderen? Klik op Ja

NOTE: Het pijltje is nu veranderd in een grijs kruisje.

10. Klik op de zwarte knop Opslaan

NOTE: De student is nu uitgeschreven voor het vak én voor het tentamen. Er wordt boven in het scherm een melding gegeven dat de actie succesvol is uitgevoerd (Transactie succesvol!). Het vak staat nu niet meer bij de cursussen waarvoor de student ingeschreven staat.
NB. De student krijgt een automatisch gegenereerd bericht ter bevestiging van uitschrijving voor dit vak en tentamen.