Wat is er veranderd t.o.v. AIR?

Nieuwe Studentnummers

Omdat de oude registratienummers persoonsgegevens bevatten (geboortedatum) en te lang waren voor gebruik in Osiris, hebben alle studenten een nieuw studentnummer gekregen dat het oude registratienummer vervangt.

Mocht je een (deel)cijferarchief hebben waar je nog mee werkt, op basis van registratienummers, kun je hier een omrekentabel vinden.

Werkverdeling binnen Osiris t.o.v. AIR

Inschrijven en uitschrijven van studenten kan alleen in Osiris Basis. Cijferinvoer kan zowel in Osiris Basis als in Osiris Docent/Begeleider. De volgende taakverdeling binnen de leerstoelgroep is logisch op basis van wat er mogelijk is binnen Osiris:

Secretariaat in Osiris Basis:

  • Studenten inschrijven en uitschrijven voor vakken en tentamens (incl. maximumvakken)
  • Nagekomen en individuele cijfers invoeren voor vakken
  • Cijfers voor Theses, Stages, en Research Practices invoeren (tot de nieuwe werkwijze van kracht gaat; verwacht september 2021, zie https://www.wur.eu/thesis-internship)
  • Cijfers (in bulk) invoeren voor vakken (als achtervang voor de vakcoördinator)
  • Verzorgingspercentages regelen
  • Later toevoegen van voorzieningen voor studenten

Vakcoördinator in Osiris Docent/Begeleider:

  • Cijfers invoeren voor de deadline (tien werkdagen na de laatste dag van de periode)
  • Pasfotolijst en deelnemerslijst downloaden

Waarschuwing: in Osiris Basis kun je veel meer aanpassen aan bijvoorbeeld inschrijvingen en cijfers van een student, dan je in AIR kon. Lees daarom handleidingen goed door en let vooral bij het in- en uitschrijven van studenten goed op, dat je niet de verkeerde vakken toevoegt of verwijdert.  

Osiris-terminologie

Osiris gebruikt voor sommige begrippen in het onderwijsproces andere termen. Hierboven een "vertalingstabel".

Nieuwe cijfercodes

In OSIRIS zijn er nieuwe cijfercodes. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen "Ziek" en "Afgewezen op verzoek", die twee resultaten zijn gebundeld in NOGRADE. "Niet verschenen" is nu NOSHOW, maar daar zit niet de uitsluiting van het volgende tentamenmoment als 'straf' aan gekoppeld, zoals dat in AIR het geval was.  "Gedeeltelijk afgelegd" is nu INCOMPL en mag alleen gegeven worden onder bepaalde voorwaarden. Zie Hoe gebruik ik cijfercodes? om te zien hoe je de nieuwe codes gebruikt.