UNDER CONSTRUCTION: START HIER - Hoe voer ik cijfers in

In Osiris Basis kun je op verschillende manieren cijfers invoeren. Welke wijze de beste is, is afhankelijk van de situatie. De meest voorkomende situaties van cijferinvoer zijn hieronder benoemd, met daarbij de link naar de juiste handleiding en eventueel ook nog belangrijke tips en weetjes. Mocht je een situatie missen, geef dit dan door aan [email protected], wellicht dat we jouw situatie ook in deze handleiding kunnen opnemen.

NB. In deze handleiding wordt omwille van de leesbaarheid Docent gebruikt voor een Vakcoördinator en Examinator. Let wel! In Osiris kunnen alleen de vakcoördinatoren/examinatoren van een vak cijfers invoeren. Alle overige docenten die bij een vak betrokken zijn, kunnen dat niet.

NB. In deze handleiding wordt ook omwille van de leesbaarheid het woord cijfer gebruikt. Met cijfer wordt eigenlijk bedoeld resultaat; dus zowel de numerieke cijfers 1-10, als een INCOMPL, NOGRADE, NOSHOW en PASS/FAIL.

Deze handleiding geeft aan de hand van situaties aan, hoe je cijfers het beste kunt invoeren.

Cijferinvoer aan het einde van een onderwijs-/toetsperiode (Periode/RESIT1/RESIT2)

Docent levert een overzicht aan van eindcijfers voor een vak. Het is géén Osiris Cijferinvoerbestand

Als een docent niet in Osiris Docent kan of wil werken, dan ontvangt het secretariaat een overzicht van de eindcijfers van een vak om in te voeren. Het secretariaat kan dan kiezen om:

  1. Alsnog een cijferinvoerbestand uit Osiris Basis te downloaden, de eindcijfers daarin te verwerken en vervolgens het cijferinvoerbestand weer in te lezen en de cijfers definitief te maken. Als het om een vak met veel studenten gaat, dan is dit de beste, veiligste manier van werken. Zie handleiding: Hoe voer ik resultaten in voor een groep studenten van een vak?
  2. De eindcijfers handmatig in te voeren in Osiris Basis. Als het om een klein aantal cijfers gaat, is dit een prima keuze. Volg hiervoor de handleiding Hoe voer ik een (nieuw) resultaat in voor een individuele student? - via cursus zoeken, In deze handleiding wordt gesproken over één student, maar deze methodiek kan ook gebruikt worden voor meerdere studenten.
  3. Mocht de docent het lastig vinden om in een nieuw systeem als Osiris te werken, dan kun je er ook voor kiezen om de docent te assisteren in zijn Osiris omgeving: Osiris-Docent/Begeleider. Bekijk dan de handleiding voor docenten, How to make a grade input file.

Docent levert een gevuld Osiris Cijferinvoerbestand aan met verzoek deze in te voeren

Als de docent wel de eindresultaten heeft verwerkt in een Osiris Cijferinvoerbestand, maar kan of wil deze zelf niet inlezen in Osiris Docent, dan kun jij dat doen in Osiris Basis. Aan de hand van de volgende handleiding: Hoe voer ik resultaten in met een cijferinvoerbestand?

Docent vraagt een Osiris Cijferinvoerbestand van jou

Een docent kan eenvoudig via Osiris Docent/Begeleider zelf een cijferinvoerbestand ophalen. Mocht de docent het liever van jou ontvangen, dan kan dat ook. Zie hiervoor de handleiding Hoe maak ik een cijferinvoerbestand?

Vervolgens kan de docent het cijferinvoerbestand vullen en inlezen in Osiris Docent/Begeleider of het terugsturen naar jou, zodat jij het kan invoeren. Zie handleiding Hoe voer ik resultaten in voor een groep studenten van een vak?

Docent voert zelf de cijfers in Osiris Docent in, echter één student staat NIET ingeschreven voor het tentamen, maar heeft het wel afgelegd.

De docent kan zelf een Cijferinvoerbestand downloaden uit Osiris Docent/Begeleider, deze vullen met eindcijfers, weer inlezen en vaststellen. Als er studenten zijn die het tentamen hebben gemaakt, maar die NIET stonden ingeschreven, daarvan kan de docent het cijfer niet invoeren. Er zijn 2 oplossingen:

  1. Secretariaat schrijft de student alsnog in voor de toets, de docent kan daarna een nieuw cijferinvoerbestand downloaden en vullen of kan simpelweg de student onderaan het "oude" cijferinvoerbestand toevoegen. De docent kan in beide gevallen het cijfer alsnog invoeren via Osiris Docent/Begeleider. Zie de handleiding: Hoe schrijf ik een student in voor een tentamen – via student zoeken?
  2. Het secretariaat voert het cijfer voor deze student in, de docent voert de overige cijfers in. Zie handleiding; Hoe voer ik een (nieuw) resultaat in voor een individuele student? - via cursus zoeken

Cijferinvoer NA het verstrijken van de deadline voor cijferinvoer

Vakcoördinator levert de cijferlijst te laat in. De studenten hebben een NOGRADE gekregen.

Eindcijfers moeten uiterlijk 10 werkdagen na de laatste vrijdag van de periode zijn ingevoerd. Na het verstrijken van deze cijferinvoer deadline wordt door Osiris bij iedere student die nog geen vastgesteld cijfer heeft, een NOGRADE geregistreerd. Alléén het Student Service Centre ([email protected]) kan deze NOGRADE wijzigen in het correcte eindcijfer. De docent (of secretariaat) stuurt een gevuld Osiris Cijferinvoerbestand naar [email protected]

NB. Een student ziet geen NOGRADE, maar INSUFF in zijn cijferoverzicht.

Vakcoördinator levert de cijferlijst te laat in, maar er staan nog geen NOGRADES geregistreerd.

Mazzel! Osiris heeft kennelijk nog niet de NOGRADES doorgevoerd. Voer het cijferinvoerbestand direct in. Zie handleiding: Hoe voer ik resultaten in met een cijferinvoerbestand?

Let wel op de toetsdatum! Deze mag maximaal 10 werkdagen vanaf de dag van invoer (vandaag) geantidateerd worden, dus mogelijk kan NIET de laatste vrijdag van de periode als toetsdatum worden gebruikt. Zie voor uitleg: Welke datum registreer ik als definitieve toetsdatum?

Cijferinvoer tijdens de onderwijsperiode

Student is gestopt met vak, kon zich niet meer uitschrijven. Heeft vak NIET noemenswaardig gevolgd

Een student kan zichzelf uitschrijven voor het tentamen van een vak tot de deadline voor tentameninschrijvingen. Die is in de lange periodes (1, 2, 5 & 6) aan het eind van week 3 (middernacht van zondag op maandag) en in de korte periodes (3 & 4) aan het eind van week 2 (middernacht van zondag op maandag). Daarna kan een student het niet meer en wij mogen het niet meer!

Als de student het vak nauwelijks gevolgd heeft dan voer je voor deze student een NOGRADE in. Volg de handleiding Hoe voer ik een (nieuw) resultaat in voor een individuele student? - via cursus zoeken

Student is gestopt met vak, kon zich niet meer uitschrijven. Heeft vak WEL noemenswaardig gevolgd

Een student kan zichzelf uitschrijven voor het tentamen van een vak tot de deadline voor tentameninschrijvingen, zie hierboven. Daarna kan een student het niet meer en mogen wij het niet meer! Dit ivm de richtlijnen voor de harde knip.

Als een student wel al een onderdeel van het officiële assessment heeft afgerond, bijvoorbeeld een praktikum gevolgd of een verslag ingeleverd, dan voer je voor deze student een INCOMPL in. Volg de handleiding Hoe voer ik een (nieuw) resultaat in voor een individuele student? - via cursus zoeken