Education SupportOsirisOsiris voor SecretariatenRESULTATEN & CIJFERS: Invoer resultaat, Cijferinvoerbestand, Definitief maken, CijfercodesHoe voer ik een nieuw resultaat in voor een individuele student? - via cursus zoeken (Nagekomen cijfer)

Hoe voer ik een nieuw resultaat in voor een individuele student? - via cursus zoeken (Nagekomen cijfer)

Soms moet voor een student een nagekomen cijfer worden ingevoerd. Zoals voor een vak waar zowel een toets voor gemaakt moet worden, als een verslag voor moet worden ingeleverd. Voorbeeld: de student heeft destijds een INCOMPL (vak niet voltooid) gekregen, omdat het verslag nog niet was ingeleverd. Als de student dan alsnog het verslag inlevert, moet een nieuw eindcijfer ingevoerd worden.

Het resultaat dat destijds is ingevoerd moet gewoon blijven staan. Dat was toentertijd het juiste resultaat. Dus eigenlijk moet er een resultaat aan toegevoegd worden.

Het is belangrijk dat dit nieuwe resultaat toegevoegd wordt in het collegejaar en periode waarin de student het vak destijds volgde. Dit kan zelfs een aantal academische collegejaren geleden zijn.

Ondanks dat je een cijfer aan een periode in het verleden toevoegt, moet je wel altijd een toetsdatum invoeren van vandaag (tot maximaal 10 werkdagen terug vanaf heden).

Het gaat hier dus NIET om het corrigeren van een foutief ingevoerd resultaat. Fouten kunnen alleen gecorrigeerd worden door SSC ([email protected]).

NB. Alleen in Osiris Basis kunnen resultaten aan voorgaande periodes toegevoegd worden, dit kan niet in Osiris Docent.

Startscherm

1. Klik op Student > Resultaten > Toetsresultaten
Of vul in menubalk ga naar menu "2.4.40" in en druk op enter

Selecteer de cursus

2. Vul bij Cursus de vakcode in
of zoek een cursus op via het vergrootglas bij Cursus. volg de stappen 3 t/m 7 in de handleiding Hoe vind ik mijn vak in Osiris Basis?

LET OP: nagekomen cijfers moeten ingevoerd worden onder het academisch jaar en periode waarin de student het vak gevolgd heeft.

3. Vul bij collegejaar het juiste academisch jaar in (bijvoorbeeld voor 2020-2021 is dat 2020)

4. Klik op Zoeken

5. Klik op het zwarte pijltje voor de cursus. Let op dat je het juiste aanvangsblok kiest

Student nogmaals toevoegen

6. Klik onder Toetsresultaten bij toets op het groene plusje zodat een nieuwe regel verschijnt

7. Vul onder studentnummer het studentnummer van de student die je wilt toevoegen in en het nieuwe eindcijfer

NB. Omdat het om een nagekomen cijfer gaat, bijvoorbeeld na het indienen van een verslag, zal de student nu 2 keer in de lijst staan.  Zowel met dit nieuwe eindcijfer als ook met het vorige eindcijfer (veelal een INCOMPL).

TIP. Weet je het studentnummer niet, klik dan op het vergrootglas of klik op het dubbele groene plusje.

8. Vul bij de toetsdatum een datum in, die ligt tussen vandaag (dag van invoer) en maximaal 10 werkdagen terug
Voor meer informatie over de juiste toetsdatum zie handleiding Welke datum registreer ik als definitieve resultaatdatum?

9. Selecteer de Docent door op het vergrootglas te klikken

10. Ondertekend op en Examendoel laat je staan zoals ze staan, Osiris vult deze zelf in!

11. Klik op Opslaan
Het cijfer is nu in concept opgeslagen en moet dus nog definitief gemaakt worden.

Resultaat vaststellen

12. Klik op ACTIES en op Vaststellen

 

13. Klik in het pop-up scherm op Vaststellen om te bevestigen

14. In de grijze statusbalk staat aangegeven dat het toetsresultaat is vastgelegd, en bij de student staat nu bij status definitief in plaats van concept

Als je wilt controleren of een resultaat echt definitief is vastgesteld dan kan dat, zie handleiding Hoe controleer ik of een cijfer definitief is vastgesteld?