Education SupportVariousShowcases of Learning ActivitiesSHOWCASES: on group workEffectieve groepsindeling op basis van persoonskenmerken

Effectieve groepsindeling op basis van persoonskenmerken

This article will show an example of how to effectively create groups for an assignment based on personal characteristics.

Effectieve groepsindeling op basis van persoonskenmerken - cover image

Course: MCB11805 Introduction to Management and Consumer Studies (will be MCB12806 as of 2020-2021)
Period: Period 1

Short introduction and background

Introduction and story behind the emergence of this learning activity. What was the need, what issue/problem was the teacher facing and wanted to resolve? 

Groepswerk is een onderwijsvorm die veel gebruikt wordt binnen de WUR en zeker niet altijd als een (leer)doel op zich. Als groepswerk niet een leerdoel op zich is dan wordt niet automatisch veel aandacht besteed aan de groepsindeling. Hierdoor kunnen vecht- en (niet goed functionerende) vriendengroepen ontstaan. 

Een manier om een basis te leggen voor een potentieel goed functionerende groep is de groepsindeling te maken aan de hand van zo veel mogelijk bij elkaar passende persoonskenmerken. Voor dit vak is samenwerking met de studieadviseurs gezocht. 

Relevant tools/apps (software) or hardware used

Learning outcome(s)

What has been learned after this lesson/activity has been executed ?

De studenten hebben effectief, productief en prettig met elkaar samengewerkt aan een groepsopdracht. 

Lesson idea / Learning activity

Specific description and demonstration of the lesson idea/learning activity.

Om een groepsindeling te kunnen maken op basis van persoonskenmerken zullen deze eerst inzichtelijk dienen te zijn.  

Een manier om dit te doen is om studenten een vragenlijst in te laten vullen. In het geval van dit vak gebeurt dit tijden de AID.  

Op basis van de antwoorden kun je de studenten vervolgens indelen in 3 groepen: 

 1.  heel goed, mogelijk stress gevoelig, mogelijk een streber en alles zelf willen doen, kan zich enorm ergeren maar maakt dit pas bespreekbaar als ze barsten (dit is ongeveer 20 % van de groep) 
 2. goed en een groepswerker, durft zaken aan de orde te stellen. (dit is ongeveer 65 % procent van de groep 
 3. free rider kenmerken (dit is ongeveer 15 % van de groep) 

Deze indeling gebeurt op basis van de expertise en ervaring van de studieadviseurs onderbouwt met hun eigen observaties van de studenten tijdens de AID. Deze manier van indelen is een grove indicatieve manier, die niet wetenschappelijk gefundeerd is. 

Read more

De groepsindeling bepaal je vervolgens door de volgende criteria te handhaven: 

 • A en C niet in samen in een groepje indelen 
 • A mengen met goede B studenten 
 • Afstand tot Wageningen enigszins overeen laten komen (dus reizigers samen) 
 • Zoveel mogelijk gemengde groepen qua sexe en mentor (in dit geval studie adviseur) 
 • Groepjes vormen met maar 1 C zodat die door de B’s tot de orde worden geroepen 
 • Groepjes van alleen maar C’s zodat ze merken dat niemand de kar voor hen gaat trekken 

De docent maakt vervolgens de groepen aan in Brightspace en communiceert dat er niet geruild kan worden.

Lessons learned / Tips

Mentions tips lecturer has for colleagues based on their experience.

Een goede groepsindeling is maar één van de factoren die kunnen zorgen voor een effectieve, productieve en prettige groepswerking. Een goede begeleiding van de groepen is essentieel als ook het maken van groepsafspraken. Om vorm te geven aan een goede groepsbegeleiding kan het handig zijn om contact op te nemen met personen die deze groep studenten goed kennen, bijvoorbeeld de studieadviseur van de opleiding. De opleidingsdirecteur van de opleiding kan adviseren over hoe hierin mogelijk samengewerkt kan worden met de studieadviseurs. 

 

Met deze manier van indelen probeer je vrienden- en vechtteams te voorkomen. Binnen vriendenteams kunnen juist frustraties ontstaan doordat privégedrag en studiegedrag strijdig met elkaar kunnen zijn (de toffe actieve commissietijger in de vereniging kan best de free-rider in je groepje zijn). Om de vriendschap te behouden zullen studenten in deze situatie het vaak lastiger vinden om elkaar aan te spreken op elkaars. 

Contacts

Teacher(s): Arnout Fisher
TLC contact: -
Author (interviewer):  -

Attachments

 • Document with questions for the group classification based on personal characteristics: (word file below)
 • Document with group appointments organisation: (word file below)

.

Interested in learning more about Showcases of learning activities?

Please visit:

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.