Hoe corrigeer ik foute of te laat ingevoerde cijfers?

Een opgeslagen ‘concept’ cijfer kan altijd gewijzigd worden. Een cijfer is pas zichtbaar voor de student wanneer deze is vastgesteld. 

Als een vastgesteld cijfer moet worden gecorrigeerd, wordt dit door het Student Service Centre of de examencommissie voor uw leerstoelgroep gewijzigd worden.

Gebruik het onderstaande formulier (in Nederlands/NL of Engels/EN), vul de benodigde informatie in en stuur dit naar [email protected], met als onderwerp van de email 'Cijfercorrectie'.

Voor studenten voor wie geen cijfer is ingevoerd, wordt NOGRADE het definitieve cijfer. Dit wordt ongeveer 8 dagen na de cijferinvoerdeadline gedaan. Tot dat moment kunnen verlate cijfers nog worden ingevoerd.
NOGRADES mogen alleen door SSC worden aangepast, dit is ook een cijfercorrectie.

Voor het invoeren van een cijfer voor een laat ingeleverd/nagekeken verslag terwijl er al 2 tentamenpogingen in het jaar zijn gedaan, bestaat het ResitAssignment toetsblok.
Vanaf studiejaar 2024/2025 hebben vakken waarbij dit op basis van de beschreven examinering logisch is die optie standaard beschikbaar.
Voor studiejaar 2023/2024 dient een dergelijke blok bij de examencommissie aangevraagd te worden.
Op 4 december 2023 zijn vakcoordinatoren en secretariaten hierover geinformeerd via hieronder staande email/bijlage.