Hoe corrigeer ik foute of te laat ingevoerde cijfers?

Een opgeslagen ‘concept’ cijfer kan altijd gewijzigd worden. Een cijfer is pas zichtbaar voor de student wanneer deze is vastgesteld. Een vastgesteld cijfer mag alléén door het Student Service Centre ([email protected]) gewijzigd worden.

Deze handleiding beschrijft hoe je conceptcijfers kunt aanpassen:

Na de cijferinvoerdeadline krijgen alle studenten voor wie geen cijfer is ingevoerd een NOGRADE als definitief cijfer. Deze NOGRADES mogen alleen door SSC worden aangepast. Stuur daarvoor een verzoek met het cijferinvoerbestand naar [email protected]

Het is in Osiris Basis technisch mogelijk om een nieuw cijfer met dezelfde vakcode en periode in te voeren, door een nieuwe regel toe te voegen. Echter dit mag NOOIT gedaan worden ter correctie van een eerder vastgesteld cijfer! Deze optie mag alleen gebruikt worden voor nagekomen cijfers. Zie handleiding: Hoe voer ik een nieuw resultaat in voor een individuele student? - via cursus zoeken (Nagekomen cijfer)

Nogmaals: definitieve cijfers mogen alleen gecorrigeerd worden door het Student Service Centre ([email protected])!

Deze handleiding beschrijft hoe je een conceptcijfer aanpast voor één student, meerdere studenten of alle conceptcijfers van één vak in Osiris Basis.

Hoe corrigeer ik een conceptcijfer van één student

Startscherm

1. Klik op Student > Resultaten > Individueel >Toetsresultaten
of vul in menubalk ga naar menu "2.1.65" in en druk op enter.

2. Vul onder Personalia in het zoekveld Studentnummer een studentnummer in
of voer een achternaam in, in het zoekveld Achternaam (zonder diakriet). Vul de achternaam in zonder voorvoegsel(s)

NB. Met diakriet wordt het teken, dat boven of onder een letter staat, bedoeld (bv é, ë, ñ, ç).

3. Klik op Zoeken

TIP: Via de optie Uitgebreid zoeken zijn meerdere selectiefilters beschikbaar.

4. Klik op het zwarte pijltje voor het studentnummer van de student 

5. Klik op de cursus waarvan het resultaat gewijzigd moet worden, deze regel wordt groen

6. Wijzig het Resultaat in het blok Toetsen bij cursus. Voor cijfer codes zie Hoe gebruik ik cijfercodes?

7. Klik op Opslaan

NB. Hierna kan het cijfer vastgesteld worden. Zie hiervoor de handleiding Hoe maak ik een eindcijfer definitief?

Hoe corrigeer ik cijfers van meerdere studenten voor één vak

Startscherm

8. Ga naar Student > Resultaten > Toetsresultaten
Of vul in menubalk ga naar menu 2.4 in en druk op enter.

9. Vul de cursus code in

NB. Het huidige collegejaar staat al door Osiris ingevuld.

10. Klik op Zoeken

11. Klik op het zwarte pijltje voor de cursuscode van het juiste aanvangsblok

12. Pas de cijfers aan die aangepast moeten worden

13. Klik op Opslaan

NB. Hierna kunnen de cijfers vastgesteld worden. Zie hiervoor de handleiding Hoe maak ik een eindcijfer definitief?

Hoe overschrijf ik met een nieuw cijferinvoerbestand de opgeslagen conceptcijfers van een vak

Als je van een tentamen alle of de meeste conceptcijfers moet aanpassen, dan is het eenvoudiger om een gecorrigeerd cijferinvoerbestand in te lezen. Zie hiervoor de handleiding Hoe voer ik resultaten met een cijferinvoerbestand in?