Hoe voer ik een cijfer in voor een BSc Thesis?

Let op: er zijn 19 Bachelor opleidingen en 28 verschillende BSc thesis codes.

Iedere opleiding organiseert de BSc thesis op een andere manier, en per opleiding verschilt het ook wie de cijfers mag/kan invoeren.  Neem contact op met de vakcoördinator van de desbetreffende thesis vakcode als je wilt weten of je cijfers en verzorgingspercentages in mag/moet voeren.

N.B. verzorgingspercentages kunnen alleen in OSIRIS-Basis worden aangepast. Voer je een cijfer in via OSIRIS-Docent, en heb je geen basis profiel stel dan altijd het desbetreffende secretariaat op de hoogte van de juiste verzorgingspercentages. Zij kunnen dit dan aanpassen via de handleiding Hoe voer ik de verzorgingspercentages in voor een Thesis/Internship/Research Practice student?

In principe werkt het invoeren voor een cijfer van een BSc thesis hetzelfde als het individueel invoeren van een cijfer voor een cursorisch vak. De coördinatoren met een OSIRIS-Docent profiel kunnen dat doen in OSIRIS-Docent (nadat de student is aangemeld voor de toets via OSIRIS-Basis!).

Secretariaten of vakcoördinatoren met een OSIRIS-Basis profiel kunnen dat doen via de handleiding Hoe voer ik een resultaat in voor een individuele student? - via cursus zoeken

Verwerk het cijfer voor een thesis het liefst op de dag dat het bekend is geworden. En als dit kort voor de laatste (werk)dag van een maand is, hou daar dan rekening mee dat je daar niet overheen gaat. Anders moet de student een maand extra collegegeld betalen, omdat het cijfer nog niet is ingevoerd. Afspraak is dat uiterlijk binnen 10 werkdagen na het afronden van het laatste onderdeel (bijv. na het eindgesprek of inleveren finale versie van de thesis etc.) het resultaat wordt vastgesteld in OSIRIS.

Let op het invullen van de juiste toetsdatum; dit is de dag waarop het laatste onderdeel is afgerond! Voor meer informatie: Welke datum registreer ik als definitieve toetsdatum?

Ben je te laat met cijferinvoer en wil je verder terug dan 10 werkdagen, dan moet dit altijd met SSC worden overlegd of dit mogelijk is voor deze student(en).