Welke datum registreer ik als definitieve toetsdatum?

Ben je te laat met cijferinvoer of wil je verder terug dan 10 werkdagen voor vandaag, dan moet dit altijd met SSC worden overlegd of dit mogelijk is voor deze student(en).

Houd er rekening mee dat 31 augustus een zeer scherpe deadline is, en dat cijfers die vóór 1 september behaald zijn vóór 1 september geregistreerd moeten worden.

Als het cijfer het laatste cijfer is voor de student, let dan op dat als je teruggaat naar de vorige maand, de student nog in die vorige maand kan afstuderen. De student komt echter niet in de afstudeerbatch voor controle door de examencommissie. De formele beslissing valt zelfs pas een maand later. De student moet zich al wel uitschrijven van de universiteit met reden="afstuderen". De uitschrijving wordt met terugwerkende kracht verwerkt nadat het cijfer is geregistreerd. In dat geval hoeft de student geen extra collegegeld te betalen.

Situatie Resultaatdatum in oude situatie Toetsdatum in Osiris
Bij een cursorisch vak heeft de student het laatste onderdeel van het assessment afgelegd binnen de periode waarin het vak wordt aangeboden. Invoerdatum De laatste vrijdag binnen de periode of handmatige aanpassing naar de  werkelijke datum waarop het laatste onderdeel van het assessment (tentamendatum/  inleverdatum van het laatste onderdeel) werd afgerond (zie voorbeeld hieronder).

Aanpassen van de datum kan zinnig zijn op het moment dat de werkelijke toetsdatum in een eerdere maand ligt dan de door OSIRIS getoonde datum.

Let op: je mag niet verder terug in de tijd dan max. 10 werkdagen voor het moment van invoer!
Bij een cursorisch vak heeft de student het laatste onderdeel van  het assessment afgelegd na afloop van de periode waarin het vak wordt  aangeboden.
Invoerdatum definitief resultaat

In dit geval wordt het resultaat ingevoerd als nieuw resultaat via de vakcoördinator (met OSIRIS-Basis) of het secretariaat van de leerstoelgroep.
De student heeft een resultaat behaald bij een andere instelling binnen  of buiten NL (blijft gelijk) Invoerdatum Invoerdatum, dat wil zeggen
  • De datum waarop  SSC het transcript ontvangt (onder de daarvoor geldende voorwaarden, door externe instelling of door de student).
Bij een thesis, stage of research practice heeft de student het assessment volledig afgelegd (alle stukken ingeleverd en het eindgesprek heeft plaatsgevonden) en het betreft een definitief resultaat.

of

Bij een thesis, stage of research practice heeft de student al veel begeleiding gehad en de student gaat het vak niet afronden (resultaatcode is INCOMPL ‘Gedeeltelijk afgelegd’)
Invoerdatum Datum waarop het laatste onderdeel van het assessment is afgerond, dat wil zeggen:
  •  Indien  student op datum van het eindgesprek alle onderdelen heeft afgerond: datum van eindgesprek 
  • Indien  student zijn laatste onderdeel later dan het eindgesprek inlevert: inleverdatum van het laatste onderdeel
  • Indien  student de thesis, stage of research practice niet afrondt: datum waarop  het besluit tot afbreken van het traject is gecommuniceerd met de student

Let op: op het moment van invoer mag de toetsdatum max. 10 werkdagen daarvoor liggen!

Voorbeeld: Stel dat het examen op de eerste dag van de resit was, op 1 februari 2021. De docent heeft dezelfde dag alles al nagekeken. Dan kun je de cijfers invoeren en definitief maken met als toetsdatum 1 februari. Je hoeft dan niet meer te wachten tot vrijdag 12 februari 2021, de laatste dag van de resit periode. Zelfs als je de cijfers pas op 12 februari definitief maakt, kun je de toetsdatum ook op 1 februari, de werkelijke toetsdatum, invullen.