Education SupportOsirisOsiris voor SecretariatenVERZORGINGSPERCENTAGESHoe voer ik de verzorgingspercentages in voor een Thesis/Internship/Research Practice student?

Hoe voer ik de verzorgingspercentages in voor een Thesis/Internship/Research Practice student?

Vanaf academisch jaar 2023/2024 moeten alle MSc-Thesis/Internship/Research Practice (TIR) via een OSIRIS-zaakproces lopen. Met de invoering van het zaakproces, een hoeft het secretariaat de verzorgingspercentages niet meer vast te leggen. De supervisor vult deze verzorgingspercentages in, ook als er meerdere leerstoelgroepen bij betrokken zijn.

Mocht de supervisor een fout gemaakt hebben (bijv. verkeerde percentages of zelfs een verkeerde leerstoelgroep) dan kan het secretariaat de verzorgingspercentages wijzigen (let op: dit kan tot uiterlijk 31 augustus).

Onderstaande procedure geldt nog wel voor studenten voor wie het cijfer en de beoordeling geregistreerd worden via TIR nood-procedure geregistreerd is.

Onderstaande procedure is nog wel van toepassing op BSc-theses, in het geval daar meerdere leerstoelgroepen bij betrokken zijn.

Soms zijn meerdere leerstoelgroepen betrokken bij een afstudeervak, stage of research practice en dan is het ook reëel dat iedere leerstoelgroep een deel van de onderwijsvergoeding ontvangt.

Dit regel je door een verzorgingspercentage per betrokken leerstoelgroep in te voeren. In principe regel je dit direct na het vastleggen van het eindcijfer voor het afstudeervak of stage. Zorg er in ieder geval voor, dat het altijd vóór 31 augustus van het lopende collegejaar is gedaan.

Let op: Examinatoren kunnen resultaten voor een afstudeervak, stage of research practice zelf vastleggen in Osiris Docent, echter zij kunnen geen verzorgingspercentages invoeren dan wel wijzigen. Dat kan namelijk alleen in Osiris Basis.  Daarom moeten goede werkafspraken gemaakt worden binnen leerstoelgroepen, zodat het secretariaat (tijdig) geïnformeerd wordt dat verzorgingspercentages aangepast moeten worden.

Helaas is het voor de betrokken leerstoelgroep(en) niet mogelijk om via Osiris te checken of de verzorgingspercentages zijn ingevoerd. Dit is alleen te controleren in WBI, mits je daarvoor de juiste autorisatie hebt.  

Deze handleiding beschrijft hoe je, na het invoeren van het cijfer voor een Thesis/Internship/Research Practice, de verzorgingspercentages vastlegt.

Startscherm

1. Klik op Student > Resultaten > Individueel > Geldende resultaten
of vul in menubalk ga naar menu "2.1.67" in en klik op enter

2. Geef het studentnummer in of zoek de student via de zoekvelden

3. Klik op zoeken

4. Klik op het zwarte pijltje voor het studentnummer

TIP Als de student al afgestudeerd is, vind je de student alleen als je de optie Student actief? op Nee zet.

5. Selecteer het afstudeervak of stage waar je de verzorgingspercentages voor wilt invoeren

6. Onder het overzicht met geldende resultaten staat het tabblad Verzorgingspercentages

7. Klik op ACTIES

8. Klik op Verzorgend onderdeel toevoegen

9. Geef in het pop-up venster de code van de leerstoelgroep in welke je wilt toevoegen
of gebruik het vergrootglas om de leerstoelgroep op te zoeken.

10. Klik op Toevoegen

NB: Herhaal dit totdat je alle betrokken leerstoelgroepen hebt toegevoegd.

11. Voer de juiste percentages per leerstoelgroep in

 

12. Klik op Opslaan
In de grijze statusbalk wordt bevestigd dat de percentages zijn vastgelegd en je bent klaar.

TIP. Stuur een printscreen naar de andere betrokken leerstoelgroep(en), zodat zij weten dat het verdelen van de percentages geregeld is. Zij kunnen het niet in Osiris nakijken. Wel in WBI, mits daarvoor geautoriseerd.