Hoe gebruik ik cijfercodes?

Om cijfers in te voeren, moet je de juiste codes gebruiken. Deze tabel geeft je naast een overzicht, ook uitleg wanneer welk resultaat gebruikt wordt.  

Het is ook heel belangrijk om de regels over de juiste toetsdatum te kennen. Zie daarvoor de handleiding Welke datum registreer ik als definitieve resultaatdatum?

Cijfers & Resultaten

Resultaten Osiris Gebruik Wie legt vast?
Vak gevolgd bij WUR
Cijfer 6,0|6,5|7,0|7,5|
8,0|8,5|9,0|9,5|
10
Student heeft cijfer zes of hoger behaald als eindresultaat LSG*
Cijfer 1|2|3|4|5 Student heeft cijfer vijf of lager behaald als eindresultaat. Of de student scoorde onder het vereiste minimum voor één van de deelcijfers (gelieve het laagste deelcijfer te registreren**). Afrondingen op een halve decimaal zijn niet mogelijk LSG*
PASS Student heeft 'Voldaan' behaald als eindresultaat (mogelijkheid bij specifieke vakken)
LSG*
FAIL Student heeft 'Niet voldaan' behaald als eindresultaat (mogelijkheid bij specifieke vakken) LSG*
INCOMPL Student heeft niet alle onderdelen van een tentamen afgelegd (bijvoorbeeld wel een practicum uitgevoerd of opdracht ingeleverd maar de schriftelijke toets gemist; of juist een schriftelijke toets behaald maar een verplichte opdracht niet ingeleverd)** LSG*
NOGRADE 

Student heeft zich teruggetrokken voor tentamen nadat de deadline is verstreken en heeft geen deelresultaat behaald

LSG*

NOGRADE (na sluitingsdatum cijferinvoer) Na verstrijken deadline cijferinvoer voert Functioneel Beheer Osiris voor alle nog openstaande resultaten van cursorische vakken van de onderwijsperiode een NOGRADE in (lsg* kan dan geen cijfers meer invoeren)
FB-Osiris
NOSHOW Student is niet verschenen LSG*
EXEMPTED Student heeft vrijstelling verkregen van examencommissie ExamenCie
FRAUD Examencommissie heeft fraude vastgesteld ExamenCie

*  LSG is Leerstoelgroep: dat kan zijn de vakcoördinator, de examinator of het secretariaat
  ExamenCie is Examencommissie.

**  Voorbeeld 1:

Final grading is based on a written exam with open questions (60%) and a group paper (n=4; 40%). For both components a minimum pass mark of 5.50 is required. Re-submission of an improved version of an insufficiently graded group paper is possible in the resit periods of Wageningen University. The grades for the exam and the group paper are valid until and including the academic year following on the year in which they were obtained.

Een student heeft een 7,8 gescoord voor de group paper. Voor het written exam scoort deze student een 4,2. In Osiris wordt een 4 vastgelegd als eindresultaat. Redenering: Omdat de student minder dan een 5,5 scoort voor het written exam wordt niet voldaan aan de gestelde eisen. Daarom kun je het eindresultaat in dit geval NIET berekenen (0,4x7,8+0,6x4,2 = 5,64-->6,0), want dan zou de student een 6 krijgen en dat kan niet met een 4,2 score voor het written exam. Het deelresultaat dat bepaalt dat de student niet voldoet aan de gestelde eisen voor de cursus wordt vastgelegd in Osiris. Vastgelegde resultaat = 4.

Voorbeeld 2:

Final grading is based on an individual paper (40%), two practical reports (groups of 2 or 3, 20% each) and a group assignment (n=4, 20%). For the individual paper and the group assignment a minimum pass mark of 5.5 is required. Partial grades are valid until and including the academic year following on the year in which they were obtained. In case of an insufficient grade for the individual paper and/or the group assignment, an improved version can be handed in once. Consult the course coordinator for the re-submission deadlines of insufficiently graded papers and assignments. If again insufficient, a new paper or assignment is required during the next course run.

Een student heeft een 5,2 gescoord voor de individual paper. Voor de twee practical reports scoort deze student een 6,5 en een 7,5. En voor de group assignment wordt een 3,8 gescoord. In Osiris wordt een 4 vastgelegd als eindresultaat. Redenering: Omdat de student minder dan de vereiste 5,5 scoort voor zowel de individual paper als de group assignment wordt niet voldaan aan de gestelde eisen. Daarom kun je het eindresultaat in dit geval NIET berekenen (0,4x5,2+0,2x6,5+0,2x7,5+0,2x3,8 = 5,64-->6,0), want dan zou de student een 6 krijgen en dat klopt niet want de deelcijfers voldoen niet aan de eis van minimaal 5,5. Het laagste deelresultaat dat bepaalt dat de student niet voldoet aan de gestelde eisen voor de cursus wordt vastgelegd in Osiris. Vastgelegde resultaat = 4.

 

Wijzigingen ten opzichte van vroegere situatie in AIR

  • "Ziek" en "Afgewezen op verzoek" worden niet meer afzonderlijk vastgelegd maar zijn samengevoegd in NOGRADE
  • NOSHOW kan niet meer bestraft worden met het ontnemen van de mogelijkheid tot inschrijven voor een nieuwe poging binnen 180 dagen. Deze code is nu alleen bedoeld ter informatie voor docenten
  • Gebruik INCOMPL (='Gedeeltelijk afgelegd') alléén als de student een onderdeel van het vak heeft afgerond of individuele begeleiding heeft gehad
  • Als een student zich tijdig terugtrekt voor een vak, wordt de tentamenaanmelding volledig verwijderd en mag er geen resultaat ingevoerd worden, zie Hoe schrijf ik een student uit voor een vak - via cursus zoeken?
  • Correcties verlopen altijd via het Student Service Centre ([email protected])
  • In het studievoortgangsoverzicht zien studenten geen alphanumerieke codes als INCOMPL, NOSHOW, NOGRADE. Deze worden allen weergeven als INSUFF

Als het een vak betreft dat niet bij de WUR is gevolgd maar elders, dan voert de Examencommissie het resultaat in.

Let op: gebruik geen spaties bij NOGRADE en NOSHOW