Hoe voer ik een eindcijfer in voor een student die niet is ingeschreven voor het tentamen?

Het komt, om allerlei redenen, wel eens voor dat een student niet is ingeschreven voor het tentamen, maar dat er toch een eindresultaat voor deze student moet worden ingevoerd.

In Osiris Basis kan de student in dit geval alsnog ingeschreven worden voor dit tentamen: zie hiervoor de handleiding Hoe schrijf ik een student in voor een tentamen – via student zoeken.

Vervolgens kan via de gebruikelijke weg een cijfer geregistreerd worden voor deze student, zie hiervoor de handleiding Hoe voer ik een resultaat in voor een individuele student?.

Handmatig toevoegen aan Cijferinvoerbestand

Een andere optie is, dat je de gegevens van de student toevoegt aan het cijferinvoerbestand. Je voegt dan het studentnummer, naam van de student en het resultaat toe.

Zodra je het cijferinvoerbestand hebt ingelezen, krijg je een mutatieverslag waarin gewaarschuwd wordt dat de student handmatig is toegevoegd aan de lijst.

1. Klik op Negeer waarschuwingen, hierdoor zal de student direct met cijfer toegevoegd worden.