Hoe schrijf ik een student uit voor een vak - via cursus zoeken?

Studenten kunnen tijdens het volgen van een vak besluiten (om wat voor reden dan ook) dat ze het vak niet meer willen volgen. Ze kunnen zichzelf uitschrijven of  een verzoek indienen om uitgeschreven te worden en zich daarmee ook terugtrekken voor het tentamen.  

We schrijven een student eigenlijk nooit uit voor een tentamen, alleen als het nodig is om voorzieningen toe te kennen. Hoe voeg ik een voorziening toe aan een student voor een vak? (na apr. 2021)

LET OP, het uitschrijven voor een toets kan een student ZELF tot de deadline voor tentameninschrijvingen:
Die is voor de lange periodes (1, 2, 5 & 6) het eind van week 3 (middernacht van zondag op maandag) en voor de korte periodes (3 & 4) het eind van week 2 (middernacht van zondag op maandag). Het secretariaat kan dat ook, maar mag de student alleen uitschrijven als voldaan wordt aan de volgende twee voorwaarden:

  1. De student meldt zich af vóór de deadline voor tentameninschrijvingen:
    (let op: dus niet langer dan dat de student het zelf ook kan)
    en
  2. De student heeft nog geen enkel deel van het officiële assessment afgerond
    (bijvoorbeeld een verslag ingeleverd of een practicum volledig afgerond)

Wordt NIET aan deze twee voorwaarden voldaan, dan voer je een NOGRADE of INCOMPL in. Zie hieronder.

Waarom is dit heel belangrijk:
Als niet aan alle twee de voorwaarden voldaan wordt, dan heeft de student aantoonbaar onderwijs genoten. Dan mag hij niet meer uitgeschreven worden, omdat dat in strijd is met de wetgeving omtrent de Harde Knip (BSc vóór MSc afronden).

Wanneer aantoonbaar onderwijs is genoten (zie definitie hierboven) dien je een NOGRADE of INCOMPL in te voeren en mag de student dus niet voor het vak of tentamen uitgeschreven worden. Als de student nog geen verplichte onderdelen heeft gedaan (bv. een opdracht of het practicum heeft afgerond), of deelcijfers heeft gehaald, krijgt de student NOGRADE (geen vergoeding LSG). In andere gevallen moet er een INCOMPL (wel vergoeding LSG) worden ingevoerd als resultaat (zie ook: Hoe gebruik ik cijfercodes? ).

Het terugtrekken uit een vak kan alleen in Osiris Basis verwerkt worden, uiteraard in overeenstemming met de vakcoördinator.

Lees verdere achtergrond in: Regels, richtlijnen, deadlines, veelvoorkomende problemen bij in- & uitschrijven

Deze handleiding beschrijft hoe je een student kunt uitschrijven voor een vak, die voldoet aan de twee voorwaarden van uitschrijven.

En nogmaals, de student kan het dan ook zelf doen!

Startscherm

1. Klik op Student > Inschrijven Onderwijs > Cursus
of vul in menubalk ga naar menu “2.4” in en druk op enter

Selecteer de cursus

2. Vul in het zoekveld Cursus de vakcode in
of zoek een cursus op via het vergrootglas bij Cursus. Volg voor gedetailleerde tussenstappen “Hoe vind ik mijn vak in Osiris Basis?”, stappen 3 t/m 7

NB. Het juiste collegejaar is al ingevuld

3. Klik op de zwarte knop Zoeken

4. Klik op het zwarte pijltje voor de cursus met juiste aanvangsblok (Periode of Resit1, Resit2)

Selecteer de student die je wilt uitschrijven

5. Klik op Cursus uitschrijven

6. Klik op het groene plusje bij Selecteer de studenten die u wilt inschrijven en vul in het zojuist verschenen lege veld het studentnummer in. Ga verder met stap Uitschrijven van de student

7. Klik op de dubbele groene plusjes bij Selecteer de studenten die u wilt inschrijven als je geen studentnummer weet

8. Vul in het nu verschenen scherm zoekopdrachten in waarmee je de student kunt vinden

TIP: Gebruik Uitgebreid zoeken als je meer zoekcriteria nodig hebt.

9. Klik op Zoeken

10. Klik op de juiste student, die is verschenen op basis van je zoekopdracht, onder Selecteer studenten

11. Klik op Voeg toe (Dit klinkt tegenstrijdig, maar hiermee voeg je studenten toe aan je selectielijst. Pas als ze op je selectielijst staan, kun je ze uitschrijven.)

Uitschrijven van de student

Laatste check: weet je zeker dat de student uitgeschreven mag worden? Zie intro van deze handleiding of Regels, richtlijnen, deadlines, veelvoorkomende problemen bij in- & uitschrijven

12. Controleer of je hier de juiste student geselecteerd hebt. Die regel moet groen zijn

NOTE: Alle onderdelen/werkvormen die het vak heeft en waarvoor de student dus uitgeschreven dient te worden, zijn al aangevinkt.
TIP: Je ziet hier ook het huidige aantal ingeschreven deelnemers (dit getal kun je aan het eind gebruiken als extra controle).

13. Klik op Uitschrijven

NOTE: Boven in de grijze statusbalk zie je een melding dat de handeling succesvol is uitgevoerd. Daarnaast zie je dat het aantal deelnemers aan je werkvormen en tentamen verminderd is met één student. De student krijgt een automatisch gegenereerde email ter bevestiging van de uitschrijving voor de cursus en de toets.