Hoe schrijf ik een student in voor een tentamen - via cursus zoeken?

Studenten schrijven zichzelf voor de aanvang van de tentamenperiode in voor een tentamen (Osiris gebruikt het woord ‘Toets’). Zij dienen dit op tijd te doen (zie voor de deadlines: website Agenda & Kalender Academisch jaar). Als een student zichzelf niet kan inschrijven, bijvoorbeeld omdat de inschrijftermijn is verlopen, dan kan het secretariaat in Osiris Basis een student, na goedkeuring van de vakcoördinator, alsnog toevoegen. Zodra ingeschreven krijgt de student automatisch toegang tot de lesmaterialen op Brightspace.

Meer weten over de regels omtrent inschrijven en uitschrijven? Lees Regels, richtlijnen, deadlines, veelvoorkomende problemen bij in- & uitschrijven

Deze handleiding beschrijft hoe een student voor een tentamen (toets) aangemeld kan worden. Je kunt hiermee ook een student aanmelden voor een herkansing in februari (RESITA), mei (RESITB) of juli (RESITC1/2/3).

Startscherm

1. Klik op Student > Inschrijven Onderwijs > Cursus
of vul in menubalk ga naar menu “2.4” in en druk op enter

Selecteer de cursus

2. Vul in het zoekveld Cursus de vakcode in
of zoek een cursus op via het vergrootglas bij Cursus. Volg voor gedetailleerde tussenstappen “Hoe vind ik mijn vak in Osiris Basis?”, stappen 3 t/m 7

NB. Het juiste collegejaar is al ingevuld

3. Klik op de zwarte knop Zoeken
4. Klik op de juiste cursus (aanvangsblok/periode) en klik op het zwarte pijltje voor de cursus code

Selecteer de student die je wilt inschrijven

5. Klik op Toets inschrijven
6. Klik op het groene plusje bij Selecteer de studenten die u wilt inschrijven en vul in het zojuist verschenen lege veld het studentnummer in. Ga verder met stap Inschrijven van de student
7. Klik op de dubbele groene plusjes bij Selecteer de studenten die u wilt inschrijven als je geen studentnummer weet
of als je meerdere studenten tegelijkertijd wilt inschrijven.

8. Vul in één of meerdere zoekvelden in het scherm Zoeken gegevens van de student in

TIP: Gebruik Uitgebreid zoeken als je meer zoekcriteria nodig hebt.

9. Klik op Zoeken
10. Klik op de juiste student die is verschenen op basis van je zoekopdracht onder Selecteer studenten
11. Klik op Voeg toe

Inschrijven van de student

12. Controleer hier of de juiste student geselecteerd is, de regel is dan groen
13. Vink het tentamen aan, waarvoor je de student wilt inschrijven

NOTE: Je ziet hier ook het huidige aantal ingeschreven deelnemers (dit getal kun je aan het eind gebruiken als extra controle)

14. Klik op Inschrijven

NOTE: Een veelvoorkomende waarschuwing is de volgende: TENTAMEN: Cursus komt niet voor in het examenprogramma van de student. Deze kun je negeren.

15. Klik op Negeer waarschuwingen

NOTE: Bovenin de grijze statusbalk zie je een melding dat de handeling succesvol is uitgevoerd. Daarnaast zie je dat het aantal deelnemers aan je tentamen gestegen is met één student. De student krijgt een automatisch gegenereerde email ter bevestiging van inschrijving voor het tentamen.