Hoe maak ik een cijferinvoerbestand?

Als de eindcijfers in Brightspace staan, kun je ook vanuit Brightspace een Osiris cijferinvoerbestand exporteren (met die eindcijfers), via Grades -> Export for Osiris. Zie ook Grades | How to export grades from Brightspace into Osiris

In Osiris kunnen eindcijfers voor een groep studenten van een vak in één keer geregistreerd worden door het inlezen van een cijferinvoerbestand. Dit is een speciaal Excel bestand dat je uit Osiris (Basis of Docent) download. Voor meer informatie zie de handleiding Hoe voer ik resultaten met een cijferinvoerbestand in?

Deze handleiding beschrijft hoe je een cijferinvoerbestand kunt ophalen uit Osiris Basis/Secretariaat

Navigeer naar het vak

1. Klik op Student > Resultaten > Toetsresultaten
of vul in de menubalk ga naar menu "2.4"in en druk op enter

2. Vul bij Cursus de vakcode in

NB. Het huidige academisch jaar is al ingevuld door Osiris. Collegejaar 2020-2021 wordt genoteerd als 2020.

3. Klik op Zoeken

4. Klik op het zwarte pijltje voor de cursus. Let op dat je het juiste aanvangsblok (Periode of Resit) kiest

TIP: In het zoekveld Blok kun je ook zoeken op vakken in een bepaalde periode of resit-moment 

Maak een cijferinvoerbestand

5. Klik op ACTIES

6. Klik op Maak bestand resultaten

7. Klik op Ok in het pop-up menu Maak bestand

TIP: Check of je Alle rijen hebt geselecteerd, zodat Osiris een bestand genereert met alle studenten die ingeschreven staan voor de toets.

Osiris genereert nu een Excel-bestand die je kunt downloaden. Vergeet niet het bestand op een veilige locatie op te slaan!

Hoe dit cijferinvoerbestand verder te verwerken, zie handleiding Hoe voer ik resultaten met een cijferinvoerbestand in?