Hoe maak ik een overzicht van alle deelnemers aan een vak?

Om een overzicht te maken van alle studenten die voor een vak staan ingeschreven, kan in Osiris Basis een rapport worden gegenereerd. Het wordt aanbevolen om dit pas na de inschrijfdeadline te doen.

Dit rapport gebruik je ook om te bekijken welke studenten een voorziening voor de cursus of de toets hebben aangevraagd, en om te checken of de studenten de juiste Safety Modules heeft gevolgd voor dit vak.

Als je in periode 1 een MSc-vak hebt, is het aan te raden dit bestand niet eerder dan 1 september te maken. Maak je dit bestand in augustus dan wordt de kolom opleiding gevuld met de WUR Bachelor opleiding i.p.v. de MSc opleiding van de student.

Vakcoördinatoren kunnen dit overzicht ook uit Osiris Docent halen. Verwijs de docenten naar How to make an Excel file of the participants and facilities of the students in my course

Pasfotolijst nodig? Die kunnen jij en de vakcoördinator ook uit beide 'Osirissen' halen. Klik daarvoor bij Stap 2 op 9.2.06 - Pasfotolijst. De docent kan het via How to create a photo list of the students in a course (vanaf stap 3 hetzelfde als in Osiris Basis)

Deze handleiding beschrijft hoe je een lijst kunt maken van alle studenten die zich hebben aangemeld voor het vak in Osiris Basis.

Startscherm

1. Klik op Student > Rapporten
of vul in menubalk ga naar menu “9.2” in en druk op enter
of vul in menubalk ga naar menu “9265” of "9.2.65" in, druk op enter en ga naar stap 3

2. Klik in het rechterscherm Inschrijven onderwijs op 9.2.65 - Deelnemers toets per studengroep

NB. Helaas is het technisch niet mogelijk om de benaming van dit rapport aan te passen, ondanks dat deze onlogisch is.
TIP: Heb je het rapport al eerder opgevraagd, dan kan je bij Recent uitgevoerde rapporten het rapport ook ophalen.

3. Vul in het zoekveld Cursus de vakcode in en bij Aanvangsblok de juiste periode
of zoek een cursus via het vergrootglas bij Cursus. Volg voor gedetailleerde tussenstappen
Hoe vind ik mijn vak in Osiris Basis?, stappen 3 t/m 7

NB. Het huidige collegejaar staat vooringevuld. Als het vak in collegejaar 2020-2021 gegeven gaat worden, dan staat collegejaar 2020 ingevuld.

4. In het blok Opties: laat je de lay-out op Aanmeldingen en voorzieningen staan; kun je de sorteervolgorde van het overzicht aanpassen, door op een kopje te klikken, worden de pijltjes groen en kan je daarmee het geselecteerde kopje verplaatsen

NB. Voorblad Ja of Nee geeft op dit moment geen verschillend resultaat. In beide gevallen krijg je geen voorblad. Zo maakt de Taal selectie ook niets uit, je krijgt een Engels overzicht.

5. Klik op Uitvoeren

6. Een Excel bestand wordt in enkele seconden gemaakt, gedownload en op de computer opgeslagen volgens de instellingen van de browser (Chrome, Edge of Firefox).

NB. Herkansingsstudenten zijn herkenbaar aan de kolom "Latest result", daar staat dan een datum ingevuld.

Je Excel-bestand ziet er misschien nog niet uit zoals hierboven, vanwege de zeer brede kolommen. Dit is om ruimte te bieden aan de grotere kolommen met de extra voorzieningen van de studenten. Om de kolommen snel op de juiste breedte aan te passen, klik je op het driehoekje tussen kolom A en rij 1 (linkerbovenhoek) en dubbelklik je op de grenslijn precies tussen kolom A en B (voor schermafbeeldingen hiervan, zie: Stap 6 en 7 van de vakcoördinatorhandleiding).

7. Het rapport heeft een handige legenda die sommige termen en kolommen uitlegt. Let op cijfers tussen haakjes in de kolomnamen.

LET OP dit overzicht kun je niet gebruiken voor het invoeren van cijfers. Daarvoor moet je een cijferinvoerbestand maken. Zie hiervoor de handleiding Hoe voer ik resultaten in voor een groep studenten van een vak?

Vereiste voorkennis: voorvereiste vakken en veiligheidseisen(Safety Requirements)?!

In het Excel-bestand vind je de kolom Meets mandatory knowledge (where applicable) waarvoor de student een Yes of No scoort. Deze hebben betrekking op alle soorten toelatingseisen: bijv. voorvereiste vakken of veiligheidsmodules die studenten moeten doen om deel te nemen aan lab practica en veldexcursies binnen het Wageningse onderwijs. Zie hier meer: What are the Safety Requirements for my course?