Education SupportOsirisOsiris voor SecretariatenVERZORGINGSPERCENTAGESHoe wijzig ik verzorgingspercentages van een vak (cursorisch onderwijs)?

Hoe wijzig ik verzorgingspercentages van een vak (cursorisch onderwijs)?

Om onderwijsvergoedingen voor een vak te verdelen over de betrokken leerstoelgroepen, moet voor iedere honoreringswerkvorm de juiste verzorgingspercentages zijn ingevoerd in Osiris Basis.

Als verzorgingspercentages niet veranderen, ten opzichte van het voorgaande collegejaar, dan hoeft geen actie te worden ondernomen.

LET OP: Uiterlijk 31 augustus van het lopende collegejaar moeten de verzorgingspercentages correct in Osiris Basis staan. Het is NIET toegestaan om verzorgingspercentages van voorgaande jaren te wijzigen!

Deze handleiding beschrijft hoe je in Osiris Basis de verzorgingspercentages van een vak kan wijzigen:
- Toevoegen van een leerstoelgroep
- Verwijderen van een leerstoelgroep

Toevoegen van een of meerdere leerstoelgroepen

Startscherm

1. Klik op Onderwijs > Cursus > Aanbod
of vul in menubalk ga naar menu "1.1.07" in en druk op enter

2. Vul bij Cursus de vakcode in
of zoek een cursus op via het vergrootglas bij Cursus.

Wil je alle vakken van jouw leerstoelgroep zien? Zet dan achter de 3-letter-code het %-teken. In het voorbeeld hierboven is dat ANU%

3. Klik op Zoeken

4. Klik op het zwarte pijltje voor de cursus code

Overzicht verzorgingspercentages voor een vak

5. Op het scherm verschijnen van het vak de verzorgingstaken  (honoreringswerkvormen) met daaronder de leerstoelgroepen en toegekende verzorgingspercentages.

NB. De verdeling over de verschillende werkvormen kan niet door leerstoelgroepen aangepast worden, dit gaat via de EMC tool (Onderwijs wijzigingsronde).

Toevoegen van een leerstoelgroep

6. Klik op Acties en op verzorgend onderdeel toevoegen

Het pop-up venster Verzorgend Onderdeel toevoegen opent.

7. Vul de code van de leerstoelgroep die toegevoegd moet worden in en klik op Toevoegen
of zoek de leerstoelgroep op via het vergrootglas

NB: Herhaal deze stappen voor iedere leerstoelgroep die je toe wilt voegen.

8. Vul voor alle leerstoelgroepen de juiste percentages in per verzorgingstaak (werkhonoreringsvorm).

9.  Het totaal per verzorgingstaak (honereringswerkvorm) moet 100% zijn, anders krijg je een foutmelding!

TIP: Als je na het toevoegen van een leerstoelgroep direct percentages gaat invullen en daarmee boven de 100% komt, dan krijg je continu een foutmelding. Verstandig is om eerst alle leerstoelgroepen toe te voegen en daarna pas de percentages aan te passen.

10. Klik op opslaan en de verzorgingspercentages zijn gewijzigd

Verwijderen van een leerstoelgroep

Herhaal de stappen 1 t/m 4 die hierboven beschreven staan, totdat je bij het overzicht van verzorgingstaken van een vak bent.

11. Zet alle percentages van de leerstoelgroep die je wilt verwijderen, op 0 en zorg dat de totalen  voor iedere verzorgingstaak op 100% staat.

12. Klik op ACTIES

13. Klik op Verzorgend onderdeel verwijderen

14. Geef in het pop-up venster de code van de leerstoelgroep en klik op verwijderen
of zoek de leerstoelgroep via het vergrootglas

In de grijze statusbalk zal je zien dat de leerstoelgroep is verwijderd.

NB: De leerstoelgroep is ook verwijderd zonder dat je op Opslaan hebt geklikt. Echter bij het toevoegen van een leerstoelgroep is het WEL belangrijk om op Opslaan de klikken.