Hoe voer ik resultaten met een cijferinvoerbestand in?

In Osiris kunnen eindcijfers van alle studenten van een vak in één keer geregistreerd worden door het inlezen van een cijferinvoerbestand. Dat is een Excel bestand welke Osiris voor je kan maken. Voor meer informatie, zie de handleidingen Hoe voer ik resultaten in voor een groep studenten van een vak?

In deze handleiding gaan we er vanuit dat het cijferinvoerbestand al uit Osiris is gedownload en gevuld is met resultaten.

Deze handleiding beschrijft hoe je in Osiris Basis resultaten kunt invoeren door middel van een ingevuld cijferinvoerbestand.

Startscherm

1. Klik op Student > Resultaten > Toetsresultaten
of vul in menubalk ga naar menu “2.4.40” in en druk op enter

Zoek de cursus

2. Vul bij Cursus de vakcode in
of zoek een cursus op via het vergrootglas bij Cursus. Volg de stappen 3 t/m 7 in de handleiding “Hoe vind ik mijn vak in Osiris Basis?

NB. Bij Collegejaar staat het huidige academische jaar al ingevuld door Osiris. Collegejaar 2020-2021 wordt ingegeven als 2020.

3. Klik op Zoeken

4. Klik op het zwarte pijltje voor de cursus. Let op dat je het juiste aanvangsblok (Periode, RESIT1, RESIT2) kiest

TIP: Als je in het zoekveld Blok het juiste aanvangsblok invult (Periode, RESIT1, RESIT2), dan krijg je maar 1 uitkomst aan de rechterkant.

Inlezen cijferinvoerbestand

5. Klik op ACTIES

6. Klik op Inlezen resultaten

7. Klik bij Docent op het vergrootglas en selecteer de docent

8. Klik op de kalender en selecteer de datum van vandaag als Ondertekendatum

9. Klik op Choose file bij Bestand en selecteer het cijferinvoerbestand dat je eerder hebt opgeslagen

10. Klik op Inlezen

NB. Osiris leest het bestand alleen in, als de vakcode in het cijferinvoerbestand overeenkomt met die van het geselecteerde vak. Je kunt dus nooit, per ongeluk een cijferinvoerbestand van het ene vak inlezen bij een ander vak.

NB. Als er een al eerder vastgesteld cijfer in je cijferinvoerbestand staat, dan kan Osiris het bestand niet inlezen. Haal dan eerst deze definitieve cijfers uit je cijferinvoerbestand en lees het opnieuw in.

NB. Osiris leest alleen de eindcijfers in. Het Excel-bestand zelf, slaat Osiris niet op. Ook eventuele deelcijfers kun je niet terugvinden in Osiris. Om die reden is het raadzaam om het cijferinvoerbestand ook in je eigen administratie te bewaren.

Als er verder iets misgaat, check dan of je het bestand correct hebt ingevuld. Zie handleiding: Wat is een cijferinvoerbestand en hoe gebruik ik dit? (OSIRIS-Basis)

De cijfers zijn nu ingelezen en direct opgeslagen als conceptcijfers. Je hoeft dus niet op Opslaan te klikken. De cijfers zijn nog niet zichtbaar voor studenten.

Zorg er altijd voor dat je de cijfers ook definitief maakt (vaststelt)!

Resultaten definitief maken (vaststellen)

Zie voor het definitief maken van de cijfers de volgende handleiding: Resultaten definitief maken (vaststellen)