Education SupportOsirisOsiris voor SecretariatenIN-EN UITSCHRIJVEN: Cursus(vak), Toets(examen), WachtlijstHoe schrijf ik een student uit voor een tentamen – via cursus zoeken?

Hoe schrijf ik een student uit voor een tentamen – via cursus zoeken?

Studenten kunnen tijdens het volgen van een vak besluiten (om wat voor reden dan ook) dat ze de toets van het vak niet willen doen. Ze kunnen zichzelf uitschrijven voor het tentamen of een verzoek indienen om uitgeschreven te worden.

LET OP, het uitschrijven voor een toets kan een student ZELF tot de deadline voor tentameninschrijvingen:
Die is voor de lange periodes (1, 2, 5 & 6) het eind van week 3 (middernacht van zondag op maandag) en voor de korte periodes (3 & 4) het eind van week 2 (middernacht van zondag op maandag). Het secretariaat kan dat ook, maar mag de student alleen uitschrijven als voldaan wordt aan de volgende twee voorwaarden:

  1. De student meldt zich af vóór de deadline voor tentameninschrijvingen
    (let op: dus niet langer dan dat de student het zelf ook kan)
    en
  2. De student heeft nog geen enkel deel van het officiële assessment afgerond
    (bijvoorbeeld een verslag ingeleverd of een practicum volledig afgerond)

Wordt NIET aan deze twee voorwaarden voldaan, dan voer je een NOGRADE of INCOMPL in. Zie hieronder wanneer je welke code invoert.

De enige uitzondering om de student uit te schrijven is, om daarna gelijk weer in te schrijven: daarmee activeer je de toets-voorzieningen van de student, zie Hoe voeg ik een voorziening toe aan een student voor een vak? (na apr. 2021).

Waarom is het belangrijk om een student niet onrechtmatig uit te schrijven:

Als niet aan alle twee bovenstaande de voorwaarden voldaan wordt, dan heeft de student aantoonbaar onderwijs genoten. Dan mag hij niet meer uitgeschreven worden, omdat dat in strijd is met de wetgeving omtrent de Harde Knip (BSc vóór MSc afronden).

Wanneer aantoonbaar onderwijs is genoten (zie definitie hierboven), dien je een NOGRADE of INCOMPL in te voeren en mag de student dus niet voor het vak of tentamen uitgeschreven worden. Als de student nog geen verplichte onderdelen heeft gedaan (bv. een opdracht of het practicum heeft afgerond), of deelcijfers heeft gehaald, krijgt de student NOGRADE (geen vergoeding LSG). In andere gevallen moet er een INCOMPL (wel vergoeding LSG) worden ingevoerd als resultaat (zie ook: Hoe gebruik ik cijfercodes?)

Het terugtrekken uit een vak kan alleen in Osiris Basis verwerkt worden, uiteraard in overeenstemming met de vakcoördinator.

Lees verdere achtergrond in: Regels, richtlijnen, deadlines, veelvoorkomende problemen bij in- & uitschrijven

Selecteer de cursus

1. Klik op Student > Inschrijven Onderwijs > Cursus
of vul in menubalk ga naar menu “2.4” in en druk op enter

2. Vul in het zoekveld Cursus de cursus code in
of zoek een cursus op via het vergrootglas bij Cursus. Volg voor gedetailleerde tussenstappen “Hoe vind ik mijn vak in Osiris Basis?”, stappen 3 t/m 7

NB. Het huidige collegejaar is al ingevuld.

3. Klik op Zoeken

4. Klik op de cursus met het juiste aanvangsblok (periode), deze wordt dan groen en klik op het zwarte pijltje voor de cursus code

TIP: Als je bij Toets > Blok al direct het juiste aanvangsblok (periode, resit etc) kiest, dan krijg je maar één keuze in het rechterscherm.

Selecteer de student die je wilt uitschrijven

5. Klik op Toets uitschrijven

NB. Mogelijk verwacht je nu een lijst van ingeschreven studenten te zien , zodat je de student die je wilt uitschrijven kan selecteren. Echter dit is niet het geval. Je moet de student in dit menu invoeren om vervolgens te kunnen uitschrijven.

6. Klik op het groene plusje bij Selecteer de studenten die u wilt uitschrijven en vul in het verschenen veld het studentnummer in. Ga verder met stap Uitschrijven tentamen student

7. Klik op het dubbele groene plusje bij Selecteer de studenten die u wilt uitschrijven als je geen studentnummer weet

8. Vul in het nu verschenen scherm, zoekopdrachten in waarmee je de student kunt vinden

TIP: klik op Uitgebreid zoeken als je meer zoek mogelijkheden wilt.

9. Klik op Zoeken
10. Klik op de student die is verschenen onder Selecteer studenten
11. Klik op Voeg toe (Dit klinkt tegenstrijdig, maar hiermee voeg je de student toe aan je selectielijst. Pas als de student daarop staat, kun je uitschrijven.)

Uitschrijven tentamen student

Laatste check: weet je zeker dat de student uitgeschreven mag worden? Zie intro van deze handleiding of Regels, richtlijnen, deadlines, veelvoorkomende problemen bij in- & uitschrijven

12. Controleer hier of je de juiste student geselecteerd hebt. De regel is dan groen
13. Vink de toets aan waarvoor je de student wilt uitschrijven

TIP: Je ziet hier ook het huidige aantal ingeschreven deelnemers (dit getal kun je aan het eind gebruiken als extra controle)

14. Klik op Uitschrijven

NOTE: Bovenin de grijze statusbalk zie je de melding dat de handeling succesvol is uitgevoerd. Daarnaast zie je dat het aantal deelnemers aan je tentamen verminderd is met één student. De student ontvangt een automatisch gegenereerde e-mail met bevestiging van uitschrijving voor het tentamen.