Hoe controleer ik of een cijfer definitief is vastgesteld?

In Osiris Basis kun je op een aantal manieren controleren of cijfers definitief zijn vastgesteld. Een cijfer wordt in Osiris altijd eerst in concept opgeslagen en moet daarna nog definitief vastgesteld worden.

Je kunt op een aantal manieren controleren:

Controleren van een individueel cijfer van één student - via Geldende resultaten

Controleren van een individueel cijfer van één student - via Toetsresultaten

Controleren van een individueel cijfer van één student - via Cursussen en Toetsen

Controleren van meerdere studenten tegelijk voor één cursuscode

Deze handleiding beschrijft hoe je in Osiris Basis kunt controleren of een cijfer definitief is en of er nog concept cijfers open staan.

Controleren van een individueel cijfer van één student - via Geldende resultaten

Startscherm

1. Ga naar Student > Resultaten > Individueel > Geldende resultaten
of vul in ga naar menu 2167 en klik op enter.

2. Vul bij Studentnummer het studentnummer van de student in
Of zoek op achternaam of op andere zoekcriteria via Uitgebreid zoeken.

3. Klik op zoeken

4. Klik op het zwarte pijltje voor het studentnummer van de student

Het scherm Geldende resultaten geeft een overzicht van alle vakcodes waar de student een definitief resultaat voor heeft behaald.

NB. Je ziet alleen de vakcodes waar je voor geautoriseerd bent.

5. Beweeg met de muis over het kopje Cursus: 2 witte pijltjes worden zichtbaar, klik op het witte pijltje en de cursuscodes worden op alfabetische volgorde gezet

Nu kun je door de lijst scrollen en controleren of er een resultaat in staat voor het vak dat je wilt controleren. Staat deze ertussen, dan weet je zeker dat het cijfer definitief is vastgesteld. Bij Geldende resultaten staan namelijk alléén definitieve resultaten.

Controleren van een individueel cijfer van één student - via Toetsresultaten

Startscherm

6. Ga naar Student > Resultaten > Individueel > Toetsresultaten
of vul in ga naar menu 2165 en klik op enter.

7. Vul bij Studentnummer het studentnummer van de student in
Of zoek op achternaam of op andere zoekcriteria via Uitgebreid zoeken.

8. Klik op Zoeken

9. Klik op het zwarte pijltje voor het studentnummer

LET OP In het scherm Toetsresultaten worden alle cursuscodes getoond van vakken waar je recht toe hebt en waar de student voor staat ingeschreven. Dus:

  • Cursuscodes zonder een resultaat
  • Cursuscodes met een resultaat die in concept is opgeslagen
  • Cursuscodes met een resultaat die definitief is vastgesteld. (hier mag je dus niets aan aanpassen!)

10. Klik op Concept. Je krijgt een overzicht van alle vakcodes waar nog géén resultaat voor is ingevoerd en waar een concept resultaat voor is opgeslagen

NB. Staat de cursuscode die je wilt controleren in dit overzicht, dan weet je zeker dat deze nog definitief vastgesteld moet worden.

Definitief vaststellen

11. Ga op de cursuscode staan van het cijfer dat nog vastgesteld moet worden, de regel wordt groen

12. Klik op het pijltje helemaal rechts

Het in concept opgeslagen cijfer wordt zichtbaar.

13. Klik op Actie: Vaststellen

14. Klik op Vaststellen

In de grijze statusbalk wordt aangegeven dat het toetsresultaat is vastgesteld, bovendien verdwijnt de toets uit het scherm.

15. Klik weer op het pijltje  

16. Nu zie je achter de cursuscode het resultaat staan bij Geldend resultaat

NB. Als je het scherm vernieuwt dan zal de cursuscode uit deze concept lijst verdwenen zijn. Als je bij Toon resultaten met de volgende status op Definitief klikt, wordt het resultaat weer zichtbaar. 

Controleren van een individueel cijfer van één student - via Cursussen en Toetsen

Startscherm

17. Ga naar Student > Inschrijven onderwijs > Individueel > Cursus en toets
of vul in ga naar menu 2155 en klik op enter

18. Vul bij Studentnummer het studentnummer van de student in
Of zoek op achternaam of op andere zoekcriteria via Uitgebreid zoeken.

19. Klik op Zoeken

20. Klik op het zwarte pijltje voor het studentnummer

Onder Overzicht Inschrijvingen staan alles cursuscodes waar de student voor ingeschreven staat en stond.

21. Beweeg met de muis over het kopje Cursus, 2 pijltjes worden zichtbaar en zet daarmee de cursuscodes op alfabetische volgorde

22. Klik op de cursuscode die je wilt controleren, die regel wordt groen

23. Klik op het 2e pijltje helemaal rechts onderin

24. Onder Status zie je dat het resultaat voor deze cursuscode definitief is vastgesteld

Was dat niet zo, dan zou daar Concept staan.

Controleren van meerdere studenten tegelijk voor één cursuscode

Startscherm

25. Ga naar Student > Resultaten > Toetsresultaten
of vul in ga naar menu 2440 en klik op enter.

26. Vul bij Cursus de cursuscode in

NB. Het huidige collegejaar staat vooringevuld, voor bijvoorbeeld collegejaar 2019-2020 staat 2019.

27. Klik op Zoeken

28. Klik op het zwarte pijltje voor de cursus met het juiste aanvangsblok (periode)

29. Klik op het pijltje helemaal rechts

Een overzicht met resultaten wordt zichtbaar, onder Status staat of een cijfer Definitief is of in Concept.

30. Klik bij Toon resultaten met de volgende status: op Concept

Als er Geen gegevens gevonden worden, dan weet je zeker dat alle studenten in de lijst een definitief vastgesteld cijfer hebben.

NB. Als je Alle selecteert bij Toon resultaten en je klikt op het Excel teken, dan krijg je een excel file met alle studenten, de behaalde resultaten en de status van het cijfer.