Wie kunnen cijfers invoeren en in welke Osiris variant?

Osiris Basis / Secretarial office

De secretariaten van alle leerstoelgroepen werken in Osiris Basis, waarin zij o.a. cijfers kunnen invoeren.
In uitzonderlijke situaties is het nodig dat een vakcoördinator ook toegang heeft tot Osiris Basis, dit kan aangevraagd worden bij één van de Osiris key-users ([email protected]).

Osiris Docent / Begeleider

Vakcoördinatoren en examinatoren kunnen voor hun eigen vak(ken) cijfers invoeren in Osiris Docent. Secretariaten kunnen daar niet in, behalve als zij de rol van   "Administrative Procedures Support" toegekend hebben gekregen via de EMC-Tool voor een vak.

SSC

Het Student Service Centre voert geen cijfers in, maar zij hebben wel de mogelijkheid om foutief ingevoerde cijfers te corrigeren. Je kunt contact opnemen door te mailen naar [email protected]. Zie ook How to correct grades that are incorrect or became available too late?

Nieuwe authorisaties regelen

Secretariaatsmedewerkers autorisatie Osiris Basis
Om authorisaties te regelen voor nieuwe secretariaatsmedewerkers kan een verzoek ingediend worden bij één van de key-users. Voor een overzicht van key-users kijk hier, of mail [email protected]

vakcoördinatoren/examinatoren autorisatie Osiris Basis 
Als om uitzonderlijke redenen een vakcoördinator/examinator met autorisatie voor Osiris Docent ook toegang nodig heeft tot Osiris Basis, dan kan daarvoor een verzoek met motivatie ingediend worden bij de key-users ([email protected]).

Vakcoördinator/examinator autorisatie Osiris Docent/begeleider: Voor nieuwe vakcoördinatoren en/of examinatoren moet eerst in de EMC hun rol van het vak zijn vastgelegd. De huidige vakcoördinator kan dat doen voor het volgende Academisch jaar via de EMC-Tool. Mocht tijdens een Academisch jaar een wijziging plaats vinden, neem dan contact op met de redactie van de studiegids ([email protected] ). Zodra de redactie de EMC heeft aangepast, wordt automatisch ook de autorisatie voor die persoon in Osiris Docent geregeld.