Wat is Osiris?

Osiris is het Studenten Informatie Systeem dat Wageningen University gebruikt sinds december 2020. Het is een software pakket met een set aan standaard functionaliteiten, dat ook door veel andere onderwijsinstellingen wordt gebruikt. Elke onderwijsinstelling, zo ook de WUR, kan Osiris (deels) zodanig inrichten, dat het zo goed mogelijk tegemoet komt, aan hoe het onderwijs is ingericht bij die instelling.

In deze handleiding wordt kort uitgelegd hoe Osiris is opgebouwd uit verschillende deelsystemen.

Osiris is een modulair systeem en heeft voor iedere doelgroep een deelsysteem.
Zo kennen we:

Osiris Student

In Osiris Student bekijkt een student o.a. behaalde resultaten, houdt daar de studievoortgang bij en schrijft zich in of uit voor vakken, dan wel tentamens. Verder gebruiken studenten ook de Osiris Planapp om hun studie te plannen en goedkeuring aan te vragen voor vrije keuze programma's.  

Wil je zien hoe Osiris voor studenten er verder uit ziet, klik dan op deze link.

Osiris Docent (Osiris Lecturer/Supervisor)

In Osiris Docent kunnen vakcoördinatoren overzichten ophalen van de studenten die zijn ingeschreven voor zijn/haar vak en cijfers (resultaten) invoeren aan het einde van de periode van hun vak. Verder beschikken ze over een handige link naar de onderwijscatalogus.

Als je wilt zien, hoe Osiris Docent werkt, klik dan op deze link.

Osiris - Basis (Osiris for Secretariat of chair groups)

Osiris Basis is zoals het woord al zegt, de basis van alle andere deelsystemen. Via Osiris Basis kan alles geregeld worden. Op basis van authorisaties wordt bepaald wat je wel en niet kan zien en doen.

Voor verdere uitleg over Osiris Basis zie de volgende handleiding Hoe navigeer ik in Osiris Basis?