Wat is een cijferinvoerbestand en hoe gebruik ik dit? (OSIRIS-Basis)

Om meerdere toetsresultaten tegelijk te registreren wordt gebruik gemaakt van een cijferinvoerbestand, een Excel bestand gegenereerd in OSIRIS-Basis of OSIRIS-Docent. Zie ook de handleiding Hoe voer ik resultaten in voor een groep studenten van een vak?

Het cijferinvoerbestand bevat alle studenten die ingeschreven zijn voor de geselecteerde toets, gesorteerd op achternaam. Het wordt sterk aanbevolen om dit bestand te gebruiken om resultaten in op te slaan en in te voeren in OSIRIS.

Voor Osiris Basis:
Als een student zich niet ingeschreven heeft voor de toets, maar je wilt toch een resultaat invoeren, dan voeg je studentnummer en naam van deze student toe aan het cijferinvoerbestand. Deze student wordt dan door Osiris automatisch ingeschreven voor de toets met het bijbehorende resultaat.

Voor Osiris Docent:
Als een student zich niet heeft ingeschreven voor de toets, dan kan in Osiris Docent voor die student geen resultaat worden ingevoerd. Het secretariaat moet eerst in Osiris Basis de student alsnog inschrijven voor de toets.

De rijen 1 t/m 8 (grijs in screenshot) en de kolommen A t/m H moeten exact gelijk blijven, anders kan Osiris het bestand niet inlezen!

NB. In een cijferinvoerbestand uit Osiris Docent staan alleen kopjes bij de kolommen A t/m D. Echter E t/m H moeten ook leeg blijven! In een cijferinvoerbestand uit Osiris Basis staan ook bij de kolommen E t/m H kopjes.

Wat vul je in onder Resultaat?

1.  In Kolom D moet het resultaat worden ingevoerd van de getoonde student in kolom A en B

Deelcijfers:

OSIRIS registreert uitsluitend het resultaat van het vak als geheel, dus deelresultaten van bijvoorbeeld een schriftelijk tentamen en een practicum worden niet opgenomen in Osiris. Deze deelresultaten moeten worden bewaard door de vakcoördinator/examinator en/of  secretariaat van de leerstoelgroep. 

Onder rij 8 moeten de kolommen E t/m H leeg blijven. De kolommen vanaf kolom I kunnen naar eigen behoefte worden hernoemd en gebruikt. Eventuele deelcijfers kunnen hier worden ingevoerd. Op deze manier kun je de deelcijfers gebruiken om een eindcijfer te berekenen. Houd rekening met de juiste afronding van cijfers in kolom D 'Resultaat'. Bij onjuiste afronding zal Osiris een foutmelding gegeven bij het inlezen. Gebruik geen formules in de kolom met Resultaat (D).  

Laat geen cellen leeg onder Resultaat!
Voor iedere student moet een cijfercode worden ingevuld. Welke cijfercodes je kunt invoeren wordt uitgelegd in de handleiding: Hoe gebruik ik cijfercodes?

Let op:  Het bestand wordt niet opgeslagen in OSIRIS, maar slechts ingelezen, en dus dient het in de eigen administratie bewaard te worden.

Let op: Standaard zijn de deelnemende studenten gesorteerd op achternaam. Je kunt de gegevens ook sorteren op studentnummer vanaf rij 8, maar pas goed op dat de gegevens consistent blijven. Let ook goed op bij studenten met dezelfde achternaam.

Wat vul je in onder Toetsdatum?

2 . In kolom C moet de toetsdatum worden ingevuld, dat kan zowel in format dd/mm/yyyy als dd-mm-yyyy.

De Toetsdatum moet zijn de laatste vrijdag van de periode, de werkelijke toetsdatum of de dag van vandaag. De toetsdatum mag NOOIT verder geantidateerd worden, dan 10 werkdagen voor vandaag (de dag van invoer). Zie voor meer informatie: Welke datum registreer ik als definitieve toetsdatum?

NB. In Osiris docent is het juist verstandig om géén toetsdatum in het cijferinvoerbestand in te vullen. Daar komt namelijk na het inlezen van het bestand een pop-up scherm waarin de toetsdatum ingegeven moet worden. 

Eventuele foutmeldingen of waarschuwingen

Er wordt nog gewerkt aan dit bestand. Heb je extra info in de kolommen vanaf E en je krijgt de volgende foutmelding dan is het nodig de cellen in deze kolommen leeg te maken. Foutmelding: "u heeft geen permissie om het onderwerp te wijzigen", "geen permissie om het onderwerp (Engels te wijzigen)".