Wat is een cijferinvoerbestand en hoe gebruik ik dit? (OSIRIS-Basis)

Als de eindcijfers in Brightspace staan, kun je ook vanuit Brightspace een Osiris cijferinvoerbestand exporteren (met die eindcijfers), via Grades -> Export for Osiris. Zie ook Grades | How to export grades from Brightspace into Osiris

Om meerdere toetsresultaten tegelijk te registreren kun je gebruik maken van een cijferinvoerbestand, een Excel bestand gegenereerd in OSIRIS-Basis of OSIRIS-Docent. Zie ook de handleidingen: 

Het cijferinvoerbestand bevat alle studenten die ingeschreven zijn voor de geselecteerde toets, gesorteerd op achternaam. Het wordt sterk aanbevolen om dit bestand te gebruiken om resultaten in op te slaan en in te voeren in OSIRIS.

Hoe te gebruiken?

Instructies om te zorgen dat Osiris het bestand op de juiste manier verwerkt:

  • De rijen 1 t/m 8 (grijs in screenshot) en de kolommen A t/m H moeten exact gelijk blijven, anders kan Osiris het bestand niet inlezen!
  • In kolom C vul je de toetsdatum in, met format dd-mm-jjjj of dd/mm/jjjj
  • In kolom D vul je het eindresultaat in, dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, of INCOMPL of NOGRADE
    • Zorg ervoor dat elke student een resultaat heeft (als er geen cijfer is, vul dan bv INCOMPL of NOGRADE in, zie Hoe gebruik ik cijfercodes?)
  • Laat onder rij 8 kolommen E - H leeg

NB. Osiris zal het bestand niet kunnen verwerken en geeft foutmeldingen, als niet aan al deze voorwaarden is voldaan!

Wat vul je in onder Resultaat?

Deelcijfers

OSIRIS registreert uitsluitend het resultaat van het vak als geheel, dus deelresultaten van bijvoorbeeld een schriftelijk tentamen en een practicum worden niet opgenomen in Osiris. Deze deelresultaten moeten worden bewaard door de vakcoördinator/examinator (bv. in Brightspace) en/of  secretariaat van de leerstoelgroep. 

Gebruikerstip: kolommen vanaf kolom I kunnen naar eigen behoefte worden hernoemd en gebruikt. Eventuele deelcijfers kunnen hier worden ingevoerd. Op deze manier kun je de deelcijfers gebruiken om een eindcijfer te berekenen. Houd rekening met de juiste afronding van cijfers in kolom D 'Resultaat'. Bij onjuiste afronding zal Osiris een foutmelding gegeven bij het inlezen. Gebruik geen formules in de kolom met Resultaat (D).  

Let op:  Het bestand wordt niet opgeslagen in OSIRIS, maar slechts ingelezen, en dus dient het in de eigen administratie bewaard te worden.

Let op: Standaard zijn de deelnemende studenten gesorteerd op achternaam. Je kunt de gegevens ook sorteren op studentnummer vanaf rij 8, maar pas goed op dat de gegevens consistent blijven. Let ook goed op bij studenten met dezelfde achternaam.

Eventuele foutmeldingen of waarschuwingen

Er wordt nog gewerkt aan dit bestand. Heb je extra info in de kolommen vanaf E en je krijgt de volgende foutmelding dan is het nodig de cellen in deze kolommen leeg te maken. Foutmelding: "u heeft geen permissie om het onderwerp te wijzigen", "geen permissie om het onderwerp (Engels te wijzigen)".

Wat vul je in onder Toetsdatum?

De Toetsdatum moet zijn de laatste vrijdag van de periode, de werkelijke toetsdatum of de dag van vandaag. De toetsdatum mag NOOIT verder geantidateerd worden, dan 10 werkdagen voor vandaag (de dag van invoer). Zie voor meer informatie: Welke datum registreer ik als definitieve toetsdatum?

NB. In Osiris docent is het juist verstandig om géén toetsdatum in het cijferinvoerbestand in te vullen. Daar komt namelijk na het inlezen van het bestand een pop-up scherm waarin de toetsdatum ingegeven moet worden. 

Voor Osiris Basis:
Als een student zich niet ingeschreven heeft voor de toets, maar je wilt toch een resultaat invoeren, dan voeg je studentnummer en naam van deze student toe aan het cijferinvoerbestand. Deze student wordt dan door Osiris automatisch ingeschreven voor de toets met het bijbehorende resultaat.