Education SupportOsirisOsiris voor SecretariatenVOORZIENINGEN: Overzicht, ToevoegenHoe maak ik een overzicht van studenten met een voorziening, voor een vak?

Hoe maak ik een overzicht van studenten met een voorziening, voor een vak?

Studenten met een functiebeperking kunnen bij de examencommissie via de studentendecaan onderwijs- en/of tentamenvoorzieningen aanvragen. Indien deze zijn toegekend moet de student, bij de aanmelding voor iedere cursus en/of toets aangeven gebruik te willen maken van deze toegekende voorziening(en).

Voorheen stuurden de studenten met voorzieningen, de zogenaamde docentenbrief per mail naar de vakcoördinator. Met de komst van Osiris doen studenten dat niet meer, maar moet er dus na sluiting van de inschrijfperiode een overzicht gemaakt worden, zodat de aangevraagde voorzieningen geregeld kunnen worden.

Vakcoördinatoren/docenten kunnen zelf een overzicht maken in Osiris Docent van alle studenten die gebruik willen maken van de aan hen toegekende voorziening(en) voor hun cursus en/of toets.  Echter, secretariaten kunnen zo'n zelfde overzicht halen uit Osiris Basis.

Vakcoördinatoren en secretariaten moeten duidelijke werkafspraken maken wie de praktische uitvoering van de voorzieningen regelt.

Deze handleiding beschrijft hoe het secretariaat in Osiris basis een Excel-overzicht kan maken, voor een cursus en/of toets van studenten met een voorziening.

Startscherm

1. Klik op Student > Rapporten
of vul in menubalk ga naar menu “9.2” in, en druk op enter
of vul in menubalk ga naar menu “9265” in, druk op enter en ga naar stap 3

2. Klik in de derde kolom Inschrijven onderwijs op 9.2.65 Deelnemers toets per studentgroep

TIP: Heb je vaker dit rapport opgezocht, dan kan je ook via Recent uitgevoerde rapporten deze lijst opvragen.

3. Vul de Cursus (vakcode) in en het aanvangsblok van de cursus, het huidige collegejaar staat al ingevuld
of zoek een cursus op via het vergrootglas bij Cursus. Volg voor gedetailleerde tussenstappen 
Hoe vind ik mijn vak in Osiris Basis?

4. Geef bij Opties aan in welke taal je het overzicht wilt ontvangen, welke volgorde je het rapport wilt hebben

NB. Als je op een kopje in de sorteervolgorde klikt, worden de pijltjes groen en kan je de volgorde aanpassen.  

5. Klik op Uitvoeren

NB. Het rapport wordt nu door Osiris opgemaakt en naar je browser verstuurd.

6. Sla het bestand op een veilige locatie op

NB. Het kiezen van een veilige bestandslocatie is belangrijk, omdat je met vertrouwelijke gegevens te maken hebt.
NB. Mogelijk krijg je bovenstaand scherm niet te zien en slaat je browser het bestand direct op in een standaardmap (vaak “Downloads”). Wijzig in dat geval de instellingen van je browser.

7. Open het gedownloade Excelbestand

NB. Het rapport opent nu in Excel. Het kan zijn dat je een waarschuwing te zien krijgt.  Omdat Osiris als bron te vertrouwen is, klik je op Ja of Yes.

NB.  De lay out van het overzicht laat nog wat te wensen over, maar op termijn zal dit verbeteren! Om de lijst wat overzichtelijker te maken, moet je de kolombreedte passend maken, zie stappen 6 & 7 in How to make an Excel file of the participants and facilities of the students in my course als wilt zien hoe je dat makkelijk doet.

8. Dit is een rapport waarin alle studenten staan die voor de cursus zijn ingeschreven. Je kan sorteren op Voorzieningen cursus en Voorzieningen toets en zo eenvoudig zien wat voor welke student geregeld moet worden.