Education SupportOsirisOsiris voor SecretariatenVOORZIENINGEN: Overzicht, ToevoegenHoe maak ik een overzicht van studenten met een voorziening, voor een vak?

Hoe maak ik een overzicht van studenten met een voorziening, voor een vak?

Studenten met een functiebeperking kunnen bij de examencommissie via de studentendecaan onderwijs- en/of tentamenvoorzieningen aanvragen. Indien deze zijn toegekend moet de student, bij de aanmelding voor iedere cursus en/of toets aangeven gebruik te willen maken van deze toegekende voorziening(en). 

Deze voorzieningen komen in het totaaloverzicht van de deelnemers aan het vak/toets te staan. Dit staat beschreven in de handleiding: Hoe maak ik een overzicht van alle deelnemers aan een vak?

Vakcoördinatoren en secretariaten moeten duidelijke werkafspraken maken wie de praktische uitvoering van de voorzieningen regelt.

Voor veel van de voorzieningen bij de toets is er ondersteuning vanuit gebouwbeheer of exam office mogelijk. Kijk in het uitgebreide (engelstalige) overzicht voor de details.