Education SupportOsirisOsiris voor SecretariatenVOORZIENINGEN: Overzicht, ToevoegenHoe voeg ik een voorziening toe aan een student voor een vak?

Hoe voeg ik een voorziening toe aan een student voor een vak?

Sinds mei 2021 is het niet meer mogelijk om voorzieningen voor studenten handmatig te activeren voor hun cursusinschrijving. Wanneer je nu een student via Osiris Basis inschrijft voor het vak, krijgt de student automatisch alle faciliteiten die de studentendecaan aan de student heeft toegekend.

Dit betekent dat als een student tijdens een onderwijsperiode extra faciliteiten krijgt van de studentendecaan, dat de studentendecaan met de deadlines voor vak/tentamen aanmelding rekening zal houden. Een student die te laat is om de voorziening ZELF toe te voegen (met uitschrijven en weer inschrijven voor het tentamen bijvoorbeeld) krijgt de voorziening pas met ingang van de nieuwe onderwijsperiode. 

In principe zullen dergelijke verzoeken dus NIET meer bij het secretariaat langskomen en hoeven dergelijke verzoeken niet meer verwerkt te worden.

In de email die studenten krijgen bij het toekennen van voorzieningen staat duidelijk beschreven wat de student moet doen.

Wil je controleren welke studenten voorzieningen hebben aangevraagd voor dit vak, check dit dan met het voorzieningenrapport 9.2.65, zie handleiding Hoe maak ik een overzicht van studenten met een voorziening, voor een vak?.