Education SupportOsirisOsiris voor SecretariatenMSc THESIS, INTERNSHIP & RESEARCH PRACTICE: CASES (NIEUWE PROCEDURE VANAF 2022-2023)Hoe volg ik een zaakproces voor MSc Thesis/Internship/Research Practice? (als secretariaat)

Hoe volg ik een zaakproces voor MSc Thesis/Internship/Research Practice? (als secretariaat)

Achtergrondinformatie

Secretariaten hebben geen actieve rol in een zaakproces voor MSc Thesis/Internship/Research Practice in Osiris.

Een zaakproces kent de volgende stappen:

  • De student start een zaakproces voor MSc Thesis/Research Practice op (verplicht voor studenten die beginnen vanaf 15 november 2022; Internship volgt mid januari 2023) nadat er een startgesprek met de WUR supervisor heeft plaatsgevonden.  Zie voor meer informatie: (New Procedure) MSc Thesis, Internship & Research Practice 
  • De student vult het learning agreement in het zaakproces in, en de begeleider (supervisor) keurt deze goed (al dan niet na revisions die door de student moeten worden gemaakt)
  • De begeleider vinkt GO of NOGO aan na de progress evaluation
  • De student upload zelf de (draft) thesis en reflectie rapport
  • De supervisor en examinator voeren de beoordeling in Osiris Docent in (niet meer in aparte Excel formulieren maar in het zaakproces zelf). Osiris maakt dan een gemiddelde, en de examinator kan er voor kiezen deze over te nemen, danwel nog aan te passen.
  • De supervisor vult ook het verzorgingspercentage in als er meerdere leerstoelgroepen zijn betrokken. Een secretariaat kan het daarna nog altijd wijzigen indien nodig (tot 1 september).

Ook al heeft een secretariaat een "Administrative Support" rol, dan nog kan het secretariaat niet in zaakprocessen werken.

Wel kan een secretariaat in Osiris Basis zaakprocessen volgen en documenten bekijken.

Deze handleiding beschrijft hoe een secretariaat een zaakproces voor MSc Thesis/Internship/Research Practice kan volgen in Osiris Basis.

Startscherm

1. Ga naar Student > Student > Dashboard Zaak
of vul in menubalk ga naar menu "2245" en druk op enter

2. Selecteer in menu Dashboard, TIR-Dashboard Secretariat Chair Group

3. Klik op Zoeken

Aan de rechterkant verschijnt een overzicht van studenten waar een zaakproces voor is gestart bij jouw leerstoelgroep.

4. Klik op het zwarte pijltje, dan wordt het overzicht beter zichtbaar

TIP. Klik op Beheer > Stel in als default selectie, dan hoef je niet iedere keer dit dashboard te selecteren.

Tips Dashboard

Filteren

5. Klik op de filter knop. Boven de rij veldnamen verschijnt een regel met lege velden. Je kan daarmee de tabel filteren op basis van ieder gewenste kolom. 

Voorbeeld: Je wilt alle zaakprocessen zien die begeleider X begeleidt. Zet dan boven veldnaam "Interne begeleider" naam X en druk op enter. Je ziet nu alleen de zaakprocessen van begeleider X. Als je het filterveld weer leegmaakt en op enter drukt, dan zie je weer het totale overzicht.

Sorteren

6. Beweeg met je muis over de grijze veldnamen, bij ieder veldnaam worden 2 kleine pijltjes zichtbaar. Klik op de pijltjes van de kolom waar je op wilt sorteren

Als je op meerdere velden wilt sorteren dan kan je beter als volgt te werk gaan.

7. Klik op Bekijken > Sorteren > Uitgebreid

8. Selecteer op welke velden (maximaal 3) het overzicht gesorteerd moet worden en of de sortering Oplopend of Aflopend moet zijn

9. Klik op Ok

Het overzicht is nu gesorteerd zoals jij ingegeven hebt.

Excel bestand of Export downloaden

10. Klik op het Excel icoon om het overzicht te downloaden als een Excel bestand

NB. Let op dat het bestand op een AVG veilige locatie wordt opgeslagen

11. Klik op het Export icoon

12. Vul in of je alleen geselecteerde rijen of alle rijen wilt exporteren en of je een nieuw overzicht wilt aanmaken of dat je liever één van de andere opties kiest

13. Klik op Volgende

14. Klik op de plusjes voor Student en Student - Opleiding om beschikbare velden open te klappen

15. Klik op een veld dat je in jouw export (overzicht) wilt hebben, klik op het groene pijltje en dat veld komt in de Geselecteerd box te staan. Herhaal dit totdat je alle velden hebt, die je wenst te hebben

16. Met deze groene pijltjes kan je de volgorde van jouw velden aanpassen

17. Klik op Uitvoeren

Een Excel overzicht met jouw geselecteerde velden wordt gedownload. Sla deze op een AVG veilige locatie op.