Opstarten van een MSc Thesis, Internship of Research Practice (TIR)

Sinds 15 augustus 2022 is een nieuwe werkwijze voor het starten van een MSc Thesis en Research Practice van kracht gegaan. En voor Internships is dat per janauri 2023 ook zo.

De nieuwe werkwijze houdt in dat de student het proces opstart door een zaak te starten in Osiris.

Studenten starten dit proces zoals beschreven in de studenten handleiding: https://wur.eu/tir-start   (TIR= Thesis, Internship, Research Practice).

Achtergrond informatie

Secretariaten hebben geen actieve rol in een zaak voor MSc Thesis/Internship/Research Practice in Osiris.

Een zaakproces kent de volgende stappen:

  • De student start een zaak voor MSc Thesis/Research Practice op nadat er een startgesprek met de WUR supervisor heeft plaatsgevonden. Zie voor meer informatie:(New Procedure) MSc Thesis, Internship  Research Practice
  • De student vult het learning agreement in de zaak in, en de begeleider (supervisor) keurt deze goed (al dan niet na revisions die door de student moeten worden gemaakt)
  • De begeleider vinkt de GO of NOGO aan na de progress evaluation
  • De student upload zelf de (draft) thesis en eventueel een reflectie verslag
  • De supervisor en examinator voeren de beoordeling in Osiris Docent in (niet meer via aparte Excel formulieren, maar rechtstreeks in de zaak zelf). Osiris maakt dan een gemiddelde, en de examinator kan er voor kiezen deze over te nemen, danwel nog aan te passen.
  • De supervisor vult ook het verzorgingspercentage in als er meerdere leerstoelgroepen zijn betrokken. Een secretariaat kan het daarna nog altijd wijzigen indien nodig (tot uiterlijk 31 augustus van het betreffende Academisch Jaar)

Ook al heeft een secretariaat een "Administrative Support" rol, dan nog kan het secretariaat niet in zaakprocessen werken.

Dashboard en Documenten tools in Osiris Basis om zaken te volgen